גדול השלום - חשיבות שלום הבית | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

גדול השלום - חשיבות שלום הבית

כניסה למשתמשים 18/06/2024 י"ב סיון תשפ"ד

גדול השלום - חשיבות שלום הבית

24.12.2017

מבוא

הגמרא במסכת יבמות דף סב עמוד ב: "אמר רבי תנחום אמר רבי חנילאי כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה...".?

פעמים רבות שמעתי מאבי שהוא חוזר ושונה לרווקים, לרווקות ולזוגות: הקדוש ברוך הוא כתב בספר ההדרכה שלו, ספר התורה: "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" (בראשית ב יח). בורא העולם והאדם אומר שלא טוב היות האדם לבדו, אז לא ייתכן שיוכל אדם נשוי לומר טוב לי בלי אישה או שאישה נשואה תאמר טוב לי בלי בעל.

אם אלוקים אמר "לא טוב היות האדם לבדו", כיצד יוכל מאן דהוא לומר "טוב לי כך" או "אינני רוצה להתחתן, כך טוב לי"? וכי ישנו אדם שיודע טוב יותר מאלוקים בורא כל העולמות מה באמת טוב לו או לה? הגמרא אומרת "טב למיטב תנדו טב מלמיטב ארמלו" המשמעות היא שאישה מעדיפה לחיות עם בעל ולעיתים להתפשר על מנת לחיות כנשואה. זאת מפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שבלי זוגיות לא יהיה לו לאדם לא שמחה ולא ברכה ולא טובה.

לכאורה, נשאלת השאלה אם באמת "לא טוב היות האדם לבדו" אז מדוע כשחיים יחד חיי משפחה בקדושה וטהרה עדיין ישנם בעיות של שלום בית? ובכלל מהו מקורם של כל אותן הבעיות? התשובה לכך היא שהשטן מתקנא בחיי הזוגיות של בני האדם. הוא יודע שזהו בניין העולם והיות שכל תכליתו הרס החברה האנושית, לכן הוא מקטרג כל העת.      

השטן מתקנא בחיי הזוגיות לא רק בדורנו אלא כבר מראשית ההיסטוריה בימי אדם וחוה. עוד מימי קדם כל תכליתו היא להרוס את התא המשפחתי, את העם היהודי, את החברה האנושית, את ישובו של העולם ובכלל את העולם כולו. זו הסיבה שפעמים רבות, אם לא בכל הפעמים, הריבים בין בני הזוג נסובים סביב נושאים פעוטים ופשוטים ביותר.

הגמרא אומרת כל המגרש את אשת נעוריו מזבח מוריד עליו דמעות. מסופר על מקרה אמתי שאירע לרב מרדכי אליהו בהיותו אב בית דין בעיר באר שבע. לבית הדין הגיעו זוג שהסכימו ביניהם להתגרש ובקשו להתגרש לאלתר מבלי לפרט את הסיבה ומה העילה לגירושין. הרב מרדכי אליהו שאל לסיבת הגירושין והללו סרבו לפרט ועמדו בתוקף על דעתם להתגרש. הרב סירב להיענות לבקשתם וטען כי הוא איננו מוכן לתת יד לגירושין מבלי לדעת את סיבתן. משעמד הרב בתוקף לבירור הסיבה, נאלצו בני הזוג לפרט את העילה לגירושין, וכך טענה האישה: "בעלי איננו מוכן לשיר אשת חיל בליל שבת על השולחן". הרב פנה אל האיש ושאל לסיבת הדבר והלה ענה לו כי אילו היה הרב רואה מה מונח על השולחן בליל שבת היה מבין הכול. הוסיף הרב לשאול האם ישנם סלטים על השולחן? האיש ענה סלט חי אחד! האם ישנם דגים על השולחן? הלה השיב, קציצות דג קנויות וקרות! מיד נענה הרב לבקשת הזוג והכריז כי הגט יהיה מוכן בעוד שבועיים. בני הזוג יצאו מבית הדין שמחים ומרוצים, והרב שהבחין בהתנהגותם קרה לספרא- דדינה וביקש ממנו לרוץ החוצה ולקרוא לבעל אליו חזרה מפני שדבר חשוב יש לרב לומר לו. הבעל חזר עם לא מעט חששות ומשהגיע אל הרב שאל אותו הרב האם הוא יודע עבור מי כתב שלמה המלך את ה"אשת- חיל"? הבעל סבר לומר שה "אשת חיל" נכתב עבור אשתו של שלמה, אך עמד הרב ותקנו ואמר: דע לך שלפי דעת הספורנו "אשת חיל" נכתב עבור אמו של שלמה המלך ולכן אם אתה סובל מאשתך על אחת כמה וכמה שאתה צריך לומר אשת חיל לאמך בכוונה לשבח אותה ואת מאכליה, בפרט כאשר הנך רואה את מעשה ידיה הדלים של אשתך לעומת מעשה ידיה של אמך. הרב ביקש שלא לגלות דבר מתוכן השיחה ביניהם לאיש ובוודאי לא לאשתו. וכך, נותרו עוד שבתותים עד למועד הגט ולקראת שבת החליטה האישה שמכוון שנותרו רק שבתותים עד הגט חבל לבזבז כסף עבור בעלה ובמקום לקנות קציצות דג שמחירם יקר יחסית, קנתה עבורו מקרל מעושן בחצי מחיר. משהגיע בעלה הביתה מבית הכנסת והריח את הריח הנורא החל לומר בהתלהבות ובשמחה את ה"אשת חיל" כמובן, שכל כוונתו הייתה עבור אמו. משראתה אשתו שבעלה אומר אשת חיל בכזו התלהבות הופתעה מאוד והרהורים עלו בליבה. "לא ידעתי שבעלי אוהב מקרל מעושן", חשבה לעצמה. "לא ידעתי שאם אתאמץ ולו במעט להניח לפניו את אשר אהב ישמח וישבח אותי כל כך. אחר השבת, מיהרה האישה אל שכנותיה ולמדה מהם לבשל ולהכין סלטים ותבשילים טעימים, כך שבשבת האחרונה שעוד נותרה הכינה האישה לא סלט חי אחד אלא חי- סלטים ובישולים טעימים ומתובלים לרוב. משראה בעלה את כל מאמציה ואת השולחן הערוך, היסס לפני אמירת ה"אשת חיל" מפני שמעשיה של אמו החווירו לעומת מעשה ידיה של אשתו. לאחר רגע של היסוסים אמר הבעל את האשת חיל גם בשבת זו כאשר מיד במוצאי שבת הגיע אל הרב לשוחח עמו. אמר לו הרב שעכשיו מוצאי שבת ואי אפשר לערוך גט ולא יוכל לקבלו. ולמחרת השבת רץ האיש לבית הדין ופנה אל הרב ושאלו האם אפשר לדחות את הגט? הרב חייך ונענה בחיוב ושוב שאל האיש האם אפשר לכוון באמירת ה"אשת חיל" גם על האישה או שמא רק על האם? ושוב ענה הרב בחיוך ואמר, דע לך שרק לפי דעת הספורנו בלבד כתב שלמה המלך את ה"אשת חיל" עבור אמו בת- שבע, אך לפי דעת כל יתר המפרשים כתב שלמה המלך את אשת חיל עבור אשתו. לכן, בוודאי שתוכל לומר את ה"אשת חיל" ולכוון בעיקר על אשתך ואם תרצה תוכל להוסיף גם את אמך. 

סיפור זה שאירע בעיר באר שבע מלמד אותנו על אילו דברים קטנים ופעוטים עומדים הריבים וסיבתם ידוע ומקורם ידוע מפני שהשטן מתקנא ומקטרג על עיקר בניית בניינו של עולם.

תגובות

דעתכם חשובה לנו! הגיבו ודרגו:

כל הדירוגים

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130