כוחה של תפילה - מאמר לפרשת מסעי | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כוחה של תפילה - מאמר לפרשת מסעי

כניסה למשתמשים 03/10/2023 י"ח תשרי תשפ"ד

מו"צ הרה"ג חגי שושן

כוחה של תפילה - מאמר לפרשת מסעי

28.07.2022

פרשת מסעי

כוחה של תפילה - מעומק הלב.

בפרשתנו אדם שהרג בשגגה צריך לגלות לערי המקלט וישב שם עד מות הכהן הגדול.. כמאמר התורה, וְהִצִּ?ילוּ הָעֵדָ?ה אֶת־הָרֹצֵ?חַ מִיַּד? גֹּאֵ?ל הַדָּם? וְהֵשִׁ?יבוּ אֹתוֹ? הָֽעֵדָ?ה אֶל־עִ?יר מִקְלָט?וֹ אֲשֶׁר־נָ?ס שָׁ?מָּה וְיָ?שַׁב בָּ?הּ עַד־מוֹת? הַכֹּהֵ?ן הַגָּדֹ?ל... (במדבר לה כה).

במשנה מסכת מכות (יא) אמרו חז"ל לפיכך אימותיהן של כהנים "מספקות להן לרוצחים בשגגה מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם הכהנים הגדולים שימותו", פירושם של דברים כי מאחר שהתורה תלתה את ישיבתו של הרוצח בעיר המקלט במיתתו של הכהן הגדול, על כן חששו שהרוצח יתפלל שהכהן ימות במהרה בכדי שהוא יוכל לשוב לביתו, ומפני כן אימותיהן של הכהנים מספקות מזון וכסות לרוצחים בכדי שלא יתפללו על כך.

והדבר צריך ביאור. ראשית, כיצד יתכן לומר שתפילתו של מי ששפך דם רעהו תשמע ותגרום לכהן הגדול למות קודם זמנו. שנית, אם אכן נשמעת תפילתם, מה מועילות אמותיהן של הכהנים במעשיהן, וכי מפני שספקו לרוצחים בשגגה מחיה וכסות שוב לא ירצו לצאת לחפשי והאם יחדלו מלהתפלל בשל כך.

התשובה לשאלות אלו מתוך דברי המדרש (בראשית רבה יד), על מה שאמר הקב"ה למלאכים שהוא דן את ישמעאל באשר הוא שם בזכות תפלתו. יפה תפלת החולה לעצמו יותר מכל, ותאר שם "כי ישמעאל התפלל מתוך צרתו, וקרוב ה' לנשברי לב". מדברי חז"ל אלו העוסקים במעשה הגר וישמעאל אשר גורשו מבית אברהם אנו למדים, כי קיים הפרש גדול ומהותי בין המתפלל מתוך לב נשבר לבין מי שמתפלל בלא שברון לב. המתפלל בשברון לב קרוב אל ה' יותר וקרובה תפלתו להתקבל באהבה וברצון. ולפיכך שמע ה' אל תפלת הנער דווקא מכיוון שהיה שרוי בצרה ותפלתו נבעה מתוך שברון לב מרובה. זו התפלה הרצויה והחביבה לפני ה', היא זו הבוקעת מתוך לב נשבר, כי מתוך כאבו ושברון לבבו נעשה האדם קרוב יותר אל ה' ומפני כן תפלתו נשמעת.

בזה יושבו שאלותינו במה יפה כוחו של הרוצח בשגגה. התשובה היא כי אדם זה מי כמוהו חש בצרה על אשר בלא דעת וכוונת זדון, הרג את רעהו, ועונשו כה גדול ומר, ולפיכך ליבו שבור ותפלתו מלב נזעק וקרובה היא להתקבל כי קרוב ה' לנשברי לב יהיו אשר יהיו, כי הקב"ה ליבא בעי. וכדי שלא יתפלל מכל הלב הועילו אימותיהן של הכהנים מאחר שהן מספקות לרוצחים בשגגה מחיה וכסות אין זו עוד תפלה מלב נשבר ולפיכך אין היא מועילה כל כך. (מועבד על פי ספר שערי דרך).

תגובות

דעתכם חשובה לנו! הגיבו ודרגו:

כל הדירוגים

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130