מחמאה הדדית יומית

אמצו לעצמכם מתן מחמאה אמיתית וממוקדת (את לו והוא לך)מדי יום. אמיתית - מהלב ופחות מהראש... ממוקדת - לדוגמא:"מיכל, רציתי לומר לך שהמרק שבישלת היום לארוחת הצהריים היה נפלא".