עצה לזוגיות טובה

קבעו פגישה אחת לשבוע, ביום ובשעה קבועים. אם יש צורך מצאו בייביסיטר קבוע ליום הקבוע. היום הזה יהיה "כנכס צאן ברזל" ואינו ניתן לשינוי ותמורה. ואפילו אם אתם מוזמנים למשהו באותו זמן, אמרו "לא", אלה א"כ זה חשוב מאוד לשנכם אז תתאמו יומנים לפגישה באותו שבוע, אין לדלג על שבוע ללא פגישה. ערב הפגישה אחת לשבוע מקודש לענייני הזוגיות ומשפחה.