"מותר להתווכח, אסור לריב"

בחיי ה'נישואין' , אין זוג שלא מתווכח, בית ללא וויכוח הוא בית משעמם בהחלט... - בית 'מת'. וכפי שהוגדר בפי חז"ל בסיפור הנפוץ דר"ל ור"י : "או חברותא או מיתותא" (בבלי, תענית כג' עמ' א') יחד עם זאת יש לזכור שהירידה לפסים אישיים אסורה בהחלט בבחינת 'קו-אדום'. לפיכך מוטב תמידית לזכור ולהזכיר לעצמנו כי 'וויכוח' תמיד יהא סובב סביב נושא הוויכוח גופא. כי בסופו של יום... האיש והאישה בצוותא, הנם החברותא הטובה ביותר לקיים יחדיו "ריתחא דאורייתא".