"W.W.S. נכון אצל מגשרים"

פתירת הקונפליקט בין הצדדים , הנו אך ורק באופן של הבאת הצדדים למצב שבו כולם מרוויחים, (wws) , גם אם הדבר יחשב לכאורה כ"פשרה" , שהרי בסופו של יום הצדדים מגיעים להליך גישור עם תוכניות מסוימות שמבחינתם רק אם הן יבוצעו , יהיו הסכמות ובכך הם ירגישו מנצחים , מטרתנו האמיתית בגישור היא לדעת לנתב ולהלך בין הטיפות , וזאת דווקא כאשר אנו מביאים את הצדדים לסטטוס שבו הם מרגישים מורווחים מעצם ההליך ולא מנצחים, ניצחון להווי ידוע תמיד בא על חשבון הזולת , ולכן חשוב לתת לצדדים להתבשל בהליך אט אט ובבהירות, עד אשר יבשילו אשכולותיה להבנה , הסכמה והכלה. ואם אכן הצלחנו להביא למצב כגון דא, כאשר בו הצדדים מראים נכונות לנהל בניהם משא ומתן באופן ישיר ולא מו"מ עקיף , אזי אכן אנו יודעים בוודאות כי הצלחנו במשימתנו. ("משל חילוק האדמות נכונה בסכסוך עסקי / ירושה" , אשר כידוע , המטרה הינה להביא למצב שכולם נטלו את החלק הנכון להם, וכמו"כ להביאם לידיעה שניתן להפיק רווח דווקא דרך השותפות ולא ההיפרדות!). חרף כל הנ"ל , יש לנו לזכור כי הבאת הצדדים לפשרה כזו שממנה הצדדים יוצאים בתחושת חמיצות היא בגדר 'פשע-רע' נוטריקון : 'פתרון , שטחי , רעוע , עילג...' ורחוקה מזרח ומערב מפשרה מוצלחת. כי בשורת המסקנה , האמצעי הינו מקדש את המטרה , ולא חלילה להיפך...