"הכוחות שלנו"

"הכוחות נמצאים אצלנו אנחנו רק צריכים לגלות אותם ולהשתמש בהם נכון"