פורום נישואין ומשפחה - חילוק בין נשים לגברים בעניין חזרה בתשובה על יחסים | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 29/11/2023 ט"ז כסלו תשפ"ד

פורום נישואין ומשפחה - חילוק בין נשים לגברים בעניין חזרה בתשובה על יחסים

15/06/2021 12:31 שאלה: חילוק בין נשים לגברים בעניין חזרה בתשובה על יחסים

שלום רב, האם התורה "מקשה" יותר או מתייחסת באיזשהו אופן אחר לאישה שחטאה מאשר לגבר ? בבקשה תשובתכם כפי שהתורה מתייחסת ללא כחל ונסיונות לייפוי. השאלה לא נשאלת ממקום קנטרני אלא ממקום שרוצה את האמת אם התורה מתייחסת לזה יותר בחומרה אנא רישמו את זה. (כדי לקבל את האמת אציין שלא מדובר חלילה וחס בשאלה על עצמי הדיון הוא תיאורטי )

לשאלה זו ענו 2 מומחים

15/06/2021 15:04

השוני בן גבר לאשה

רון אל אהרון

לשואל הנכבד !!!

התורה מעולם לא כיסתה או העלימה דברים... הכל גלוי והרשות (לטעות) נתונה.

לגופם של דברים: יש הבדל מהותי ביסוד העניין בין איש לאשה והוא שהאיש יכול לישא יותר מאישה אחת (לולי חרם דרבנו גרשום ותקנות נוספות במשך הדורות) והאשה אינה יכולה להינשא ליותר מאיש אחד.

על כן אשה שנכשלה עם גבר זה מהות המעשה מתחילתו ועד סופו הוא בחטא ובאיסור (אפילו טבלה במקווה והייתה טהורה) ונאסרת על בעלה.

לעומת זאת האיש שנכשל (באופן שלא עבר על איסור נידה או אשת איש וכדומה) לא נאסר על אשתו מחמת כן.

בוודאי שיש בדבר עניינים הלכתיים נוספים שאין כאן המקום לפורטם. ובודאי שיש גם ענין ערכי ומוסרי ושלמות הבית והמשפחה. אך ההבדל ברור בין האיש לאשה כאמור.

15/06/2021 17:27

כל כבודה בת מלך

אילן בן שבת

ובכן ניתן למצא בתורה הפליה בחומרת העונש כלפי אישה יותר מן האיש  כגון באישה שזינתה או נסתרה תחת בעלה או "ובת איש כהן"שדינה בשרפה" ואין בועליה בשרפה -תוס' גיטין  

אך דווקא נתוך כבוד ויוקרה כלפי היצירה המושלמת הנקראת אישה {משא"כ הגבר שעליו להשתלם ולהשלים כדי להגיע לתיקונו} שעשה אותה בוראה כרצונו 

ולכן כשהיא כמעט זנתה או זנתה  אז הקלקול הוא הרבה יותר חמור ומזוויע מביש ומלוכלך לפי שאין דומה עבד שטינף לבן מלך שטינף 

ובמישור האישי כל אחד יכול לחוש את זה בדימיונו כיצד הוא ינהג וירגיש אם ח"ו בנו מטנף או בתו רחמנא ליצלן 

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130