פורום נישואין ומשפחה - חילוק בין נשים לגברים בעניין חזרה בתשובה על יחסים - חידוד השאלה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 03/12/2023 כ' כסלו תשפ"ד

פורום נישואין ומשפחה - חילוק בין נשים לגברים בעניין חזרה בתשובה על יחסים - חידוד השאלה

15/06/2021 19:12 שאלה: חילוק בין נשים לגברים בעניין חזרה בתשובה על יחסים - חידוד השאלה

שלום ותודה על המענה. לא הייתה כוונה בשאלה לחוטאים שהם נשואים . השאלה הייתה לגבי חילוק בין גבר לאישה פנויים שלא שמרו נגיעה האם האישה עוברת עבירה יותר חמורה? ושאלה נוספת האם יש הבדל ביניהם אחרי שעשו תשובה גמורה ?

לשאלה זו ענו 4 מומחים

15/06/2021 21:17

גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד

שלמה הוך

כתוב בתפילת נעילה: "וימינך פשוטה לקבל שבים"

"מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל"

ואין הבדל בין גבר לאשה בעניין זה, ובודאי כאשר אין מעשה גמור ולא פגם אותה אזי בתשובה היא זכה וטהורה,

וראויה לינשא לכהן גדול.

יהי רצון שנזכה כולנו לשוב בתשובה שלימה.

שלמה הוך 054-8422672

15/06/2021 21:26

אכן

משה גולדברג

כפי שמתבאר לך מהתשובות הקודמות לזו, אכן ישנו הבדל ביחס לנושא זה דווקא בין איש לאישה

לגבי חומרת העבירה בהנחה שבחורה לא טובלת, העבירה אותה עבירה והעונש חמור באופן שווה, אבל זה ביחס לשולחן ערוך בלבד. החלק השונה הוא הנקודה שהאירו לך שאישה מיועדת לגבר אחד בשונה מגברים וממילא קשר אינטימי חוץ מנישואין לאחד ומיוחד זה משהו שנוגד לגמרי את רצון ה' וגם נוגד את הטבע שהוטבע בה לצורך קיום רצונו.

כמובן שהכל אינדיווידואלי ואיני שופט ובמיוחד למי שמתחרט\ת רק מאיר את הנקודה

התשובה צריכה להיות גם בכיוון הזה, חזרה לטבע הנשי שמיועדת להיות עזר כנגד מישהו אחד בלבד, והפנמת הרעיון עד כדי להיות הנורמה, ואילו התנהגות שונה-הסטיה, ולא משהו שמאוד מתחשק אבל אסור

בהצלחה!

(ובאופן כללי אם עשו תשובה אין מצווה לחיות את האשמה באופן תמידי ו"לאכול את עצמי" התורה לא ניתנה למלאכי השרת, והקב"ה לא בא בטרוניא עם בריותיו... נופלים וקמים ומתקדמים הלה)

 

שוב בהצלחה! 

15/06/2021 22:13

גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד

שלמה הוך

לגבי חומר העוון,

אין הבדל בין הגבר לאשה, השווה הכתוב בין איש לאשה לכל איסורים שבתורה,

וכן לגבי עריות בפרט השווה הכתוב בין איש לאשה, הן לגבי האיסור והן לגבי העונש, וההבדל הוא רק בעניין האם האשה נאסרת  על הבעל והבועל לגבי אשה נשואה.

בשורות טובות!

16/06/2021 12:03

השוואת עונש האשה לאיש

שלמה הרב ברקוביץ

ככלל איש ואשה השוו לכל עונשין שבתורה.

השואל/ת היה אמור לפרט יותר מה מקום מוצא השאלה. ואולי כי בעדת קורח מתו הנשים למרות שלא חטאו, יש כזה רמב"ם לענין עיר הנדחת הדברים ארוכים ואין כאן המקום

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130