פורום רבנים משיבים בנושא שלמות המשפחה - שמיעת מוזיקה בשבת לסובל מדכאונות | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 29/05/2024 כ"א אייר תשפ"ד

פורום רבנים משיבים בנושא שלמות המשפחה - שמיעת מוזיקה בשבת לסובל מדכאונות

12/08/2021 11:55 שאלה: שמיעת מוזיקה בשבת לסובל מדכאונות

אדם הסובל מדיכאונות לסירוגין, ובעבר נמצא ששמיעת מוזיקה מטיבה עימו. כמו כן המטפל שלו מאשר שהוא נמצא כרגע בתקופת קשה של דכאון ושמיעת מוזיקה תטיב עימו. האם מותר לו בשבת לשמוע מוזיקה?

לשאלה זו ענו 1 מומחים

12/08/2021 12:18

שמיעת מוזיקה בשבת לסובל מדכאונות

הרב בראל צמח

דעת רבים מן הפוסקים שלא לראות באיסור הפעלת המכשיר החשמלי איסור דאוריתא אלא מלאכה דרבנן בלבד. במידה וקול של המוסיקה נשמע ברמה יש בכך גם איסור של השמעת קול של כלי שיר שאסור מטעם אחר גם הוא גזירה דרבנן, ולחלק מן הפוסקים טעם גזירה זו כלל לא שייך גם בזמננו. באם נגדיר את מצבו של המטופל כ'חולה שאין בו סכנה' (וכש"כ אם נגדירו כשיב"ס) יהיה מקום להתיר איסורי דרבנן שיש בהם כדי להקל על מצבו. אלא שיש למעט באיסורים ככל הניתן. לכן אם הדבר אפשרי, יש להכין מערב שבת שעון שבת שיפעיל לבד את המוזיקה או לכל הפחות עם פעולה מינימלית ובשינוי. יותר ראוי יהיה אם גם השמיעה תתבצע ע"י אוזניות ולא בקול.

מ"מ יש להיזהר מהיתר גורף ובפרהסיה בכדי למנוע קלקול ותקלות, ובכל מקרה לגופו יש להיוועץ עם מורה הוראה מובהק.

 

הרב צמח בראל נותן מענה בבית ההוראה בימים א' עד ה'

בין השעות: 18.00-20.00, 22.00-24.00

לפניות לבית הוראה: 02-6321628

 

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130