פורום רבנים משיבים בנושא שלמות המשפחה - מגע לאשה בדכאון | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 29/05/2024 כ"א אייר תשפ"ד

פורום רבנים משיבים בנושא שלמות המשפחה - מגע לאשה בדכאון

12/08/2021 11:59 שאלה: מגע לאשה בדכאון

. אישה לאחר לידה אשר אובחנה כסובלת מדיכאון שאחר הלידה וטרם הספיקה להיטהר לביתה. האם יש מקום להתיר מגע של חיבה בינה לבין בעלה?

לשאלה זו ענו 1 מומחים

12/08/2021 12:24

מגע לאישה בדיכאון

הרב בראל צמח

אין ספק שהמגע הנצרך אינו בשביל עצם המגע, אלא לשם הקירבה והרגש שהוא יוצר. דעת רוב הפוסקים הינה שכל קרבה של חיבה איסורה מן התורה. אמנם יש שרצו לחלק בין חיבה רגילה שאינה מן התורה לבין חיבה לשם אישות. בנד"ן שבין בעל לאשתו, נראה לומר שהדבר חמור יותר מכמה טעמי. הנגיעה הינה לשם החיבה שבנגיעה ואינה אגבית לשם בדיקה רפואית או טיפולית, כמו"כ גם ליבו גס בה. בנוסף לדעת חלק מן הפוסקים שאישה נידה אסורה על בעלה מדין ערוה א"כ אפילו אם נגדירה כחולה שיש בו סכנה, הרי זה משלושת העבירות שעליהם נאמר יהרג ועל יעבור. משכך בכדי לבחון דבר זה האם ניתן להתירו צריך לראות  שאכן האישה במצב דכאוני או בסכנה להגיע אליו ובנוסף שאין דרך אחרת לסייעה מלבד מגע ע"י בעלה. לרוב המוחלט אין כך הם פני הדברים וניתן למצוא פתרונות אחרים בכדי לסייע לאישה, וצריך מורה הוראה מובהק בכדי להתיר דבר זה

 

הרב צמח בראל נותן מענה בבית ההוראה בימים א' עד ה'

בין השעות: 18.00-20.00, 22.00-24.00

לפניות לבית הוראה: 02-6321628

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130