facebook youtube google

פורום גישור משפחתי - שכן עם רגשי נחיתות

16/03/2011 18:09 שאלה: שכן עם רגשי נחיתותאורח\ת

יהודה שלום רב אני לא רוצה לגזול מזמנך אבל לא יכולתי להתאפק שלא לכתוב לך עד כמה שיכנעת אותי בתשובתך ובעיקר בסיגנון הנפלא אני אישית לא נפגשתי עם תשובה בסיגנון הזה בכל מקרה אני אנסה ללכת בעצתך ונקווה לטוב המון תודות אביב

לשאלה זו ענו 1 מומחים

17/03/2011 00:11

אביב היקר הי"ו

יהודה קריספין
ה' הטוב ישמח אותך, תודה וברוב הערכה כנה קראתי את מילותיךשהם קולמוס ליבך. ב ה צ ל ח ה רבה