פורום רבנים משיבים בנושא שלמות המשפחה - איני ניזונת ואיני עושה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 18/06/2024 י"ב סיון תשפ"ד

פורום רבנים משיבים בנושא שלמות המשפחה - איני ניזונת ואיני עושה

12/09/2020 00:00 שאלה: איני ניזונת ואיני עושהאורח\ת

המצב בנישואין שלנו הוא שאני משתכרת ומנהלת חשבון בנק לעצמי, ובעלי משתכר (בדוחק רב) ומנהל חשבון בנק לעצמו ולא משלם לי משם שום הוצאה שלי. אפילו הדירה בה אנו גרים היא של הורי והם ויתרו לו על שכ"ד בגלל מצבו. יש לי דירה שרכשתי לפני הנישואין ורשומה על שמי בלבד בטאבו. הדירה מושכרת. האם במצב בו אני אינני ניזונת ממנו ואינני נותנת לו מעשה ידי, האם פירות נכסי המילוג שלי אמורות להגיע לחשבונו? האם ניתן ליטעון שכנגד אי- העברת הפירות הללו מקבל הוא ממני (ע"י הורי) שכה"ד של מגורינו.? (כן, הסכום דומה בין פירות דירתי לשכ"ד מגורינו.) אנחנו כבר גרושים ומתנהל ויכוח על דירתי, הוא דורש מחצית ממנה. (מעולם לא גרנו בה, היא שלי בלבד כאמור לעיל.) האם כדי להיחשב שאני "אינני ניזונת ואינני עושה" היה צריך להודיע או להצהיר זאת במהלך הנישואין? או שמספיק לפרש זאת כך ע"פ עצם העובדות שהיו במציאות נישואינו. תודה למשיבים

לשאלה זו ענו 1 מומחים

12/09/2020 00:00

אפילו כאשר לא הותנה בפירוש

הרה"ג אליהו בר שלום

לשואלת הנכבדה. ניכר מתוך שאלתך שהמושגים ההלכתיים נהירים לך. אני מניח שכבר דשתם בזה הרבה, ולכן לא ראיתי צורך ודחיפות לענות על השאלה במהרה. מה גם, שבסוף השאלה את כותבת שאתם כבר גרושים, ובכן מעתה אין מה לעשות אלא או ללכת על פי חוק איזון נכסים (לא מפני שהוא הצודק ע"פ התורה, אלא שמפני שכל מדינה כופה את חוקיה), או לעשות הסכם ביניכם על חלוקת הנכסים - כפי מה שיצליחו עורכי הדין משני הצדדים להגיע לפשרה.. כך שתשובתי לא תהיה מעשית בכל מקרה. מ"מ אשר לעיקר הדין, הנני להודיע לך כי אכן באופן עקרוני, דין "איני ניזונית ואיני עושה" קיים לאו דווקא כשאמרה כך האשה, אלא גם כשנהגה כן בשתיקה, אם היה ברור שזה ההסדר ביניהם, כגון שהיו מתקוטטים, ובעלה לא נתן לה פרנסה והיא פירנסה את עצמה משלה ולא נתנה את מעשי ידיה, הרי כאומרת "איני ניזונית ואיני עושה". וכן פסק הרמ"א בסימן פ ס"ח. השאלה שלך על פירות נכסי מלוג, היא עירוב דברים. לבעל מגיע את פירות נכסי המלוג לא כנגד מעשי ידיה של האשה, אלא כנגד חובתו לפדות את האשה אם תילקח בשבי ח"ו. חובה זו עדיין קיימת. החלוקה של מעשי ידי האשה יהא רק כנגד פרנסתה, שבזה - אם מעשי ידיה נשארים אצלה, אז בעלה אינו מפרנסה (וכן ההיפך). בשורות טובות. אליהו בר שלום

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130