facebook youtube google

פורום גישור משפחתי - האם ניתן להגיש הסכם גרושין לרבנות ללא עורך דין

07/03/2015 22:08 שאלה: האם ניתן להגיש הסכם גרושין לרבנות ללא עורך דיןממהרת

שלום וברכה אנחנו מעוניינים להתגרש במהירות האפשרית אנחנו מעוניינים להגיש הסכם גרושין בעצמנו ששנינו מסכימים עליו.האם זה אפשרי ללא התערבות של עורכי דין? שאלה נוספת האם ישנה אפשרות לקבל גט על ידי רב לא דרך הרבנות ולאחר מכן להגיש אותו לרבנות? אני מעוניינת לחסוך מעצמי סבל נפשי כמה שיותר

לשאלה זו ענו 1 מומחים

21/07/2016 10:04

להתגרש במהירות

דוד סילורה

השאלה , אם הבנתי נכון היא, האם אפשר לבני זוג המעוניינים להתגרש ולהמשיך ולהישאר חברים להתגרש בחברות.  דהיינו, להכין הסכם גירושין בהסכמה מבלי להזדקק לגורמים חיצוניים ובכך, על פי השאלה, להתגרש מהר ובזול.

התשובה היא כי בני זוג רשאים להגיע להסכמות ביניהם ובלבד, שההסכם כולל בתוכו את כל הנדרש בחוק לצורך זה. כולל נושאי משמורת.  בני הזוג רשאים להגיש את ההסכם שהושג ביניהם באמלצות פתיחות תיק בבית המשפט או בבית הדין הרבני. ברם, הצעתי היא לבדוק את ההסכמות שהגיעו אליהם בעצמם עם עורך דין או סטודנט שנה אחרונה למשפטים כדי לוודא כי ענו על כל מה שהחוק מבקש וגם- שההסכם מנוסח כיאות והשופט  או הדיין בשמחה יאשרו אותו. אחרת - השופט לא יקבל את הניסוח ויחזיר את הצדדים לבדיקה מחדש של ההסכם אליו הגיעו.

באשר לגט טרם קבלת גירושין -למיטב ידיעתי הדבר בלתי אפשרי.

דר' דוד סילורה - מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה. www.silpar.co.il