facebook youtube google

בעלי תפקידים

שם: תפקיד: שלוחה ישירה: מייל:
חפצי אברהמי
02-6321609 pirsum@ynrcollege.org
רעות אהרוני

רכזת לימודים

02-6321625 reut@ynrcollege.org
רות בן סימון

רכזת לימודים

 

02-6321603 ruth@ynrcollege.org
טובה בצרי

מרכזת סדנאות וימי עיון

02-6321612 sadnaot@ynrcollege.org
רחל בצרי

מזכירות ערב

02-6321612 rachelb@ynrcollege.org
רוני בראל

טבענט וגישור פרקטיקום

ynr.roni@gmail.com
אביגיל גלנצברג

רכזת לימודים

02-6321606 avigail@ynrcollege.org
בת אל ויצמן
02-6321615 batel@ynrcollege.org
רבקי חדד

מזכירות אקדמית

02-6321613 rivki@ynrcollege.org
הודיה שיראל לוי
hodayas@ynrcollege.org
רחלי ליברמן

אולפן ומדיה

02-6321623 racheli@acft.org.il
טל נחום

מנהלת סניף ירושלים

02-6321601 tal@ynrcollege.org
מיטל עמיעד

רכזת לימודים

02-6321617 meytal@ynrcollege.org
הרה"ג דניאל עשור

ועדה רוחנית - מענה השקפתי

02-6321608 daniel@ynrcollege.org
מאיר שמעון עשור

מנכ"ל

02-6321625 meir@ynrcollege.org
מינה קליין

מזכירות בוקר

02-6321602 merkaz@ynrcollege.org
דורית קפלינסקי
02-6321625 dorit@ynrcollege.org
יהודית קצין

מנהלת מחלקת פרסום

02-6321609 pirsum@ynrcollege.org
אסנת קריספין

מנהלת סניף מרכז

 

02-6321602 osnat@ynrcollege.org
יעקב רווח

לימודים תורניים

02-6321608 yaacov@shoam.org.il
יהודית שוורץ

רכזת מוקד האגודה

 

 

02-6321605 yehudit@acft.org.il
שרה שופק

מרכזת לימודי האוניברסיטה הפתוחה

02-6321614 openu@ynrcollege.org
חגית שטרית
הגדרת תפקיד: מזכירות אקדמית

העובדת: חגית שטרית

תיאור פעולות

 • תזכורות מרצים, הכנת חומרים לצילום והעלאתם לאתר,
 • עדכון תכניות  לימוד באתר,
 • טיפול בשינוים בתוכניות לימוד – החלפת מרצים, ביטולי שיעורים וכד'
 • אישורי לימוד לגופים ממשלתיים כגון ביטוח לאומי ומשדר הקליטה
 • שימור ולווי תלמידים לצורך השלמות הכשרה ומסלולים עד לתואר:
 • מענה והדרכות לתלמידים תוך כדי הלימודים ובסיום.
 • קבלת מטלות ועבודות והעברה לבדיקה ורד בעברית, דניאל גפן באנגלית. (מעקב אחרי תשלומים לבודקים, העלאה לאתר, עדכון תלמיד בציון ובתיק האישי)
 • מענה לשאלות עובדים חדשים.
 • רישום: למדריכים לכתיבה אקדמית /  הדרכה לכתיבת עבודה
 • רישום לתארים : קבלת העבודות והעברתם לבדיקה, הכנת הטפסים הנדרשים לצורך הזמנת תארים, העברת תשלום, מעקב אחרי עקיבא...
 • שכירות כיתה: תיאום מפגשים וגבית תשלום
 • לימודים מרחוק – עדכון חומרים הסבר , רישום ולווי התלמידים עד סיום הלימודים.
 • אתר: עריכת אפיונים, שיפורים, טיפול בבאגים, בתחומים הנ"ל.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

תפקידים להעביר : תוך 6 חודשים מהיום

תשלומים:

 • מעקב אשראי, גבית תשלומים עתידים
 • טיפול ביטולי לימודים,
 • איפוס חובות של תלמידים וסידור הבעיות בעדכון / גביה בשיקים או אשראי בדיקה בתוכנת פלא כרד
 • משכרות מרצים – בדיקת שעות, חוזים ועדכון התשלום החודשי

קרן ינר – מלגות לתלמידים

">

הגדרת תפקיד: מזכירות אקדמית

העובדת: חגית שטרית

תיאור פעולות

 • תזכורות מרצים, הכנת חומרים לצילום והעלאתם לאתר,
 • עדכון תכניות  לימוד באתר,
 • טיפול בשינוים בתוכניות לימוד – החלפת מרצים, ביטולי שיעורים וכד'
 • אישורי לימוד לגופים ממשלתיים כגון ביטוח לאומי ומשדר הקליטה
 • שימור ולווי תלמידים לצורך השלמות הכשרה ומסלולים עד לתואר:
 • מענה והדרכות לתלמידים תוך כדי הלימודים ובסיום.
 • קבלת מטלות ועבודות והעברה לבדיקה ורד בעברית, דניאל גפן באנגלית. (מעקב אחרי תשלומים לבודקים, העלאה לאתר, עדכון תלמיד בציון ובתיק האישי)
 • מענה לשאלות עובדים חדשים.
 • רישום: למדריכים לכתיבה אקדמית /  הדרכה לכתיבת עבודה
 • רישום לתארים : קבלת העבודות והעברתם לבדיקה, הכנת הטפסים הנדרשים לצורך הזמנת תארים, העברת תשלום, מעקב אחרי עקיבא...
 • שכירות כיתה: תיאום מפגשים וגבית תשלום
 • לימודים מרחוק – עדכון חומרים הסבר , רישום ולווי התלמידים עד סיום הלימודים.
 • אתר: עריכת אפיונים, שיפורים, טיפול בבאגים, בתחומים הנ"ל.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

תפקידים להעביר : תוך 6 חודשים מהיום

תשלומים:

 • מעקב אשראי, גבית תשלומים עתידים
 • טיפול ביטולי לימודים,
 • איפוס חובות של תלמידים וסידור הבעיות בעדכון / גביה בשיקים או אשראי בדיקה בתוכנת פלא כרד
 • משכרות מרצים – בדיקת שעות, חוזים ועדכון התשלום החודשי

קרן ינר – מלגות לתלמידים

02-6321604
אורה שיר

רכזת מדיה ולימודים מרחוק

02-6321616 media@ynrcollege.org
הודיה שלום

מנהלת מחלקת כספים והנהח"ש

02-6321611 hodaya@ynrcollege.org
 • 02-6321609
  pirsum@ynrcollege.org
 • רכזת לימודים

  02-6321625
  reut@ynrcollege.org
 • רכזת לימודים

   

  02-6321603
  ruth@ynrcollege.org
 • מרכזת סדנאות וימי עיון

  02-6321612
  sadnaot@ynrcollege.org
 • מזכירות ערב

  02-6321612
  rachelb@ynrcollege.org
 • טבענט וגישור פרקטיקום

  ynr.roni@gmail.com
 • רכזת לימודים

  02-6321606
  avigail@ynrcollege.org
 • 02-6321615
  batel@ynrcollege.org
 • מזכירות אקדמית

  02-6321613
  rivki@ynrcollege.org
 • hodayas@ynrcollege.org
 • אולפן ומדיה

  02-6321623
  racheli@acft.org.il
 • מנהלת סניף ירושלים

  02-6321601
  tal@ynrcollege.org
 • רכזת לימודים

  02-6321617
  meytal@ynrcollege.org
 • ועדה רוחנית - מענה השקפתי

  02-6321608
  daniel@ynrcollege.org
 • מנכ"ל

  02-6321625
  meir@ynrcollege.org
 • מזכירות בוקר

  02-6321602
  merkaz@ynrcollege.org
 • 02-6321625
  dorit@ynrcollege.org
 • מנהלת מחלקת פרסום

  02-6321609
  pirsum@ynrcollege.org
 • מנהלת סניף מרכז

   

  02-6321602
  osnat@ynrcollege.org
 • לימודים תורניים

  02-6321608
  yaacov@shoam.org.il
 • רכזת מוקד האגודה

   

   

  02-6321605
  yehudit@acft.org.il
 • מרכזת לימודי האוניברסיטה הפתוחה

  02-6321614
  openu@ynrcollege.org
 • הגדרת תפקיד: מזכירות אקדמית

  העובדת: חגית שטרית

  תיאור פעולות

  • תזכורות מרצים, הכנת חומרים לצילום והעלאתם לאתר,
  • עדכון תכניות  לימוד באתר,
  • טיפול בשינוים בתוכניות לימוד – החלפת מרצים, ביטולי שיעורים וכד'
  • אישורי לימוד לגופים ממשלתיים כגון ביטוח לאומי ומשדר הקליטה
  • שימור ולווי תלמידים לצורך השלמות הכשרה ומסלולים עד לתואר:
  • מענה והדרכות לתלמידים תוך כדי הלימודים ובסיום.
  • קבלת מטלות ועבודות והעברה לבדיקה ורד בעברית, דניאל גפן באנגלית. (מעקב אחרי תשלומים לבודקים, העלאה לאתר, עדכון תלמיד בציון ובתיק האישי)
  • מענה לשאלות עובדים חדשים.
  • רישום: למדריכים לכתיבה אקדמית /  הדרכה לכתיבת עבודה
  • רישום לתארים : קבלת העבודות והעברתם לבדיקה, הכנת הטפסים הנדרשים לצורך הזמנת תארים, העברת תשלום, מעקב אחרי עקיבא...
  • שכירות כיתה: תיאום מפגשים וגבית תשלום
  • לימודים מרחוק – עדכון חומרים הסבר , רישום ולווי התלמידים עד סיום הלימודים.
  • אתר: עריכת אפיונים, שיפורים, טיפול בבאגים, בתחומים הנ"ל.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  תפקידים להעביר : תוך 6 חודשים מהיום

  תשלומים:

  • מעקב אשראי, גבית תשלומים עתידים
  • טיפול ביטולי לימודים,
  • איפוס חובות של תלמידים וסידור הבעיות בעדכון / גביה בשיקים או אשראי בדיקה בתוכנת פלא כרד
  • משכרות מרצים – בדיקת שעות, חוזים ועדכון התשלום החודשי

  קרן ינר – מלגות לתלמידים

  ">

  הגדרת תפקיד: מזכירות אקדמית

  העובדת: חגית שטרית

  תיאור פעולות

  • תזכורות מרצים, הכנת חומרים לצילום והעלאתם לאתר,
  • עדכון תכניות  לימוד באתר,
  • טיפול בשינוים בתוכניות לימוד – החלפת מרצים, ביטולי שיעורים וכד'
  • אישורי לימוד לגופים ממשלתיים כגון ביטוח לאומי ומשדר הקליטה
  • שימור ולווי תלמידים לצורך השלמות הכשרה ומסלולים עד לתואר:
  • מענה והדרכות לתלמידים תוך כדי הלימודים ובסיום.
  • קבלת מטלות ועבודות והעברה לבדיקה ורד בעברית, דניאל גפן באנגלית. (מעקב אחרי תשלומים לבודקים, העלאה לאתר, עדכון תלמיד בציון ובתיק האישי)
  • מענה לשאלות עובדים חדשים.
  • רישום: למדריכים לכתיבה אקדמית /  הדרכה לכתיבת עבודה
  • רישום לתארים : קבלת העבודות והעברתם לבדיקה, הכנת הטפסים הנדרשים לצורך הזמנת תארים, העברת תשלום, מעקב אחרי עקיבא...
  • שכירות כיתה: תיאום מפגשים וגבית תשלום
  • לימודים מרחוק – עדכון חומרים הסבר , רישום ולווי התלמידים עד סיום הלימודים.
  • אתר: עריכת אפיונים, שיפורים, טיפול בבאגים, בתחומים הנ"ל.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  תפקידים להעביר : תוך 6 חודשים מהיום

  תשלומים:

  • מעקב אשראי, גבית תשלומים עתידים
  • טיפול ביטולי לימודים,
  • איפוס חובות של תלמידים וסידור הבעיות בעדכון / גביה בשיקים או אשראי בדיקה בתוכנת פלא כרד
  • משכרות מרצים – בדיקת שעות, חוזים ועדכון התשלום החודשי

  קרן ינר – מלגות לתלמידים

  02-6321604
 • רכזת מדיה ולימודים מרחוק

  02-6321616
  media@ynrcollege.org
 • מנהלת מחלקת כספים והנהח"ש

  02-6321611
  hodaya@ynrcollege.org