מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 04/12/2021 ל' כסלו תשפ"ב
חנה באיין

חנה באיין

קורות חיים בקצרה

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130