מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 23/04/2021 י"א אייר תשפ"א
אביחי כהן

אביחי כהן, M.A

קורות חיים בקצרה

קבלת קהל

האם לערב את הורי הזוג בטיפול.

נמצא בטיפולי זוג שהאישה קבלה הנחייה לנתק קשר עם הוריה בעק