אסף יצחק נהוראי, B.A | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה