דוד מרדכי מייבסקי | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה