מרכז י.נ.ר

בוגרים שלנו

כניסה למשתמשים 15/07/2020 כ"ג תמוז תש"פ

אין בפרסום הבוגרים המלצה עליהם ואין המרכז אחראי על מקצועיותם ומומחיותם.

2034 תוצאות
בוגר קורס: מדריכות כלות ונישואין
בוגר קורס: נוער מתבגר ונוער בסיכון
השאר הודעה
בוגר קורס: נוער מתבגר ונוער בסיכון
השאר הודעה
בוגר קורס: מנחי משפחה
בוגר קורס: הכשרה לגישור
השאר הודעה
בוגר קורס: גישור בגירושין
השאר הודעה
בוגר קורס: נוער מתבגר ונוער בסיכון
בוגר קורס: מנחי משפחה
בוגר קורס: הדרכה לכתיבה אקדמית
בוגר קורס: מדריכות כלות ונישואין
בוגר קורס: הכשרה לגישור
השאר הודעה
בוגר קורס: הכשרה לגישור

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130