קורס שיטות מחקר במדעי החברה של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10285 - שיטות מחקר במדעי החברה

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10285 - שיטות מחקר במדעי החברה

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס שיטות מחקר במדעי החברה של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

 תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א או מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים,2 ואחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב או הסקה סטטיסטית. ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסיםמבוא לפסיכולוגיהמבוא לסוציולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' שמואל אליס, ד"ר מיכאל אשכנזי, ד"ר גלית גורדוני, ד"ר מינה צמח, ד"ר קלי ספורטה-סורוזון (‏?כתיבה‎)‏; ענת אראל-גפני (‏?עריכה‎)‏

יועצים: ד"ר אבישי אנטונובסקי, פרופ' דוד בודסקו, ד"ר דן בונה, פרופ' גרי בורונשטיין, פרופ' גרשון בן שחר, פרופ' אבישי הניק, ד"ר משה הרטמן, פרופ' תמר הרמן, ד"ר שלווה וייל, פרופ' דן זכאי, פרופ' אפרים יער, פרופ' נח לוין-אפשטיין, פרופ' אריה נדלר, פרופ' נחמיה פרידלנד, פרופ' יוסף צלגוב, פרופ' אשר קוריאט, פרופ' אריה קרוגלנסקי, פרופ' אביעד רז, פרופ' מיכל שמיר

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגים וכלים בסיסיים להבנת החקירה המדעית בכלל והמחקר ההתנהגותי בפרט. הבנה זו תאפשר להעריך מחקר בצורה ביקורתית ולתכנן מחקר שאמור לבחון סוגיה חברתית העומדת על הפרק.

הקורס מציג את העקרונות הכלליים העומדים בבסיס תהליך החקירה המדעית, מפרט את השלבים השונים המרכיבים תהליך זה, מתאר שלושה סגנונות שונים של מחקר במדעי החברה, דן בבעיות המתעוררות עקב הנסיבות החברתיות שבהן מתבצע המחקר ההתנהגותי, ומציג כלים המסייעים בהערכת המחקר והמסקנות המשתמעות ממנו.

חומר הלימוד

עקרונות המחקר

יחידות 2-1

מושגי יסוד בחקירה מדעית

יחידה 3

עקרונות המדידה

סגנונות המחקר

יחידה 4

מחקר אתנוגרפי

יחידה 5

הסקר

יחידה 6

הניסוי

הטיות במחקר, אתיקה וסיכום

יחידה 7

על הנסיבות החברתיות של המחקר ההתנהגותי

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130