קורס פסיכולוגיה יהודית | לימודי פסיכולוגיה יהודית | מרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

ייעוץ תורני -כלים טיפוליים בפסיכולוגיה יהודית

כניסה למשתמשים 15/07/2024 ט' תמוז תשפ"ד
האוניברסיטה הפתוחה - מערך לימודי החוץ

ייעוץ תורני -כלים טיפוליים בפסיכולוגיה יהודית

האוניברסיטה הפתוחה - מערך לימודי החוץ
קורס פסיכולוגיה יהודית

ייעוץ תורני

כלים טיפוליים בפסיכולוגיה יהודית

130 שעות לימוד

בחסות האוניברסיטה הפתוחה – מערך לימודי החוץ

 

מבוא ומטרות

חז"ל מתארים שכל החוכמות ניתנו למשה רבנו עם קבלת התורה, כולל חכמת הנפש (רמב"ן, הקדמה לתורה). הפסיכולוגיה מהווה בסיס התנהגותי וטיפולי כחלק מצרכי החיים האנושיים. היהדות, כחלק מתורת חיים, כוללת עקרונות תאורטיים ומעשיים בתורת הנפש המונחים הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה.

עיקר מטרתו של קורס זה היא ללמוד ולהכיר את מקורות היהדות ולהעניק ידע ומיומנויות מעשיות בפסיכולוגיה יהודית. הקורס יעניק ידע מקצועי וכלים טיפוליים תוך הקבלה לתהליכי טיפול קיימים בפסיכולוגיה שיוכלו להשתלב בעבודתם המקצועית של המשתתפים כיועצים, מטפלים ואנשי חינוך.

הקורס כולל יחידות תאורטיות ויחידות מעשיות שיכללו הדרכה קבוצתית ותיאורי מקרה.

 

נושאי הלימוד:

תורת הנפש בחז"ל:

תורת המידות ותיקון המידות על פי חז"ל

מיומנויות מעשיות בפסיכולוגיה יהודית

תורת הצמצום, עקרונות ותהליכים

ארבעת המימדים בתורת הצמצום: בין דורי, אישי, תוך אישי, על אישי

יסודות התהליך הטיפולי

היבטים רוחניים ויהודים בטיפול

עקרונות ההתבוננות הפנימית

 

עקרונות פסיכואנליטיים בראי היהדות

עולם פנימי ועולם חיצוני ביהדות ופסיכואנליזה: ציר התפתחותי, מבנה ותהליך נפשי

תורה ורפואה על פי משנת הרמב"ם

פסיכופתולוגיה נפשית בהלכה ובאגדה

 

פילוסופיה יהודית יישומית – דעות בחז"ל בנושאי אמונה, תפיסת עולם ודרך חיים מעשית

יהדות וטיפול – הילכו שניהם יחדיו

קונפליקטים בעבודה ייעוצית: בגידות, נטיות הפוכות, אישות

 

פראקטיקום

הדרכה קבוצתית על עבודה מעשית

הצגת חיבורים ודוחות

 

מרצי התכנית:

מרום גורין M.A מטפל משפחתי וזוגי, מטפל בפסיכולוגיה יהודית עפ"י גישת פרופסור רוטנברג

גבי שטרנגר, פסיכולוג קליני

חיים דיין MSW עו"ס קליני

הרב אליהו בן סימון

 

 

קהל היעד:

יועצים ומטפלים

אנשי חינוך

דמויות משפיעות בקהילה ובחברה

 

תעודה: למסיימי התכנית בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בחסות האוני' הפתוחה, מערך לימודי החוץ.

 

לפרטים והרשמה:

אביגיל גלנצברג 02-6321615 rishum@ynrcollege.org

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

תעודות לדוגמה

התעודה לדוגמא בלבד ואין במצג זה התחייבות לקבלתה בסיום הלימודים. פרטי התעודה עשויים להתעדכן בהתאם לפרטי תכנית הלימודים.

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130