קורס פסיכולוגיה בין-תרבותית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10557 - פסיכולוגיה בין-תרבותית (מ)

כניסה למשתמשים 20/04/2024 י"ב ניסן תשפ"ד

10557 - פסיכולוגיה בין-תרבותית (מ)

קורס פסיכולוגיה בין-תרבותית  של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

 תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לפסיכולוגיהפסיכולוגיה חברתיתמבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה אמבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה בשיטות מחקר במדעי החברההתנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונותהשתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיהמבוא לאנתרופולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' סוניה רוקס, ד"ר גל גורודיסקי

יועצים: פרופ' אריה נדלר, פרופ' לילך שגיב, פרופ' שלום שוורץ

אחת השאלות המרכזיות העומדות בפני הפסיכולוגיה הבין-תרבותית היא שאלת האוניברסליות של תהליכים פסיכולוגיים. האם תופעות שנחקרו באופן מעמיק במערב קיימות גם בתרבויות אחרות? מה משמעותם של ממצאים בדבר הבדלים בין-תרבותיים בתהליכים פסיכולוגים בסיסיים? בקורס זה יידונו נושאים רבים העומדים במרכז המחקר הפסיכולוגי מתוך גישה בין-תרבותית. ייסקרו מחקרים בין-תרבותיים שבדקו את מושג העצמי, התפתחות מוסרית, תוקפנות, שיתוף פעולה, תהליכי ייחוס, ועוד. יודגשו במיוחד מושגים המסייעים להבין הבדלים הקיימים בין אנשים מתרבויות שונות. בנוסף, בקורס יידונו השלכות של מפגשים בין אנשים מתרבויות שונות והשפעתם הן על בודדים והן על קבוצות.

חומר הלימוד

  • מקראה של מאמרים (‏?באנגלית‎)‏

  • מדריך למידה הכולל מבוא לתחום, מבוא לכל נושא והנחיה בקריאתם של המאמרים במקראה.

על הסטודנטים חלה חובת השתתפות במפגש ההנחיה הראשון ובמפגש נוסף בו יציגו רפרט בכיתה.


1אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130