קורס 10807 - שונות בחינוך | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10807 - שונות בחינוך

כניסה למשתמשים 24/04/2024 ט"ז ניסן תשפ"ד

10807 - שונות בחינוך

10807 - שונות בחינוך

10807 שונות בחינוך‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חינוך

 לא נדרש ידע קודם .

פיתוח הקורס: פרופ' דוד חן (‏?אחראי אקדמי‎)‏, ד"ר אוה גוטרמן, ד"ר מרגלית יוסיפון, ד"ר רלי בריקנר

יועצים: פרופ' שרה גורי רוזנבליט , פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ, פרופ' ענת קינן

הקורס מתמקד בהיכרות עם המקורות לשונות הבין אישית – מקורות ביולוגיים, פסיכולוגיים חברתיים ותרבותיים ובהשלכות של שונות זו על המעשה החינוכי ברמותיו השונות: החל מרמת האידאולוגיה והמדיניות, דרך המבנה, הארגון ותכניות הלימודים ועד לרמת העשייה החינוכית והפדגוגית בכיתה ובבית הספר. בקורס יוצגו דילמות וקונפליקטים ערכיים ופדגוגיים שאתגר זה מעמיד בפני העוסקים בחינוך.

מטרות הקורס

 • להכיר ולהבין את הבסיס הביולוגי, הפסיכולוגי, החברתי והתרבותי של המושג "שונות באוכלוסייה" ואת השפעתם על גישות חינוכיות שונות.

 • להבין את הקשר בין תהליכים אידאולוגיים, חברתיים וחינוכיים שעוסקים בשונות לבין החלטות ברמת המדיניות הן ברמת המקרו של מערכות החינוך והן ברמת המיקרו –  הלומדים, הכיתה ובית הספר.

 • לקשר בין הידע התאורטי לבין רפורמות ותכניות חינוכיות, שמתכוונות לתת מענה לשונות, לנתח ולדון באתגרים ובקשיים הכרוכים ביישומן במערכות חינוך.

 • לפתח מודעות לחשיבות המענה לשונות כבסיס לתהליכים חינוכיים, חברתיים ופדגוגיים במערכת החינוך, הן כבסיס למיצוי הפוטנציאל הלימודי והן כשעת כושר להשגת שוויון הזדמנויות.

נושאי הלימוד

 • שער ראשון: מקורות לשונות: שונות בין אישית – מקורות ביולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים ותרבותיים

 • שער שני: היענות לשונות: מדיניות חינוכית – השפעות אידאולוגיות, חברתיות ותרבותיות

 • שער שלישי: היענות לשונות: מבנה, ארגון ותכניות לימודים

 • שער רביעי: היענות לשונות: פדגוגיה וניהול הלמידה

חומר הלימוד

 • מקראה הכוללת קובץ של מאמרים עיוניים

 • שמונה הרצאות מוקלטות, שהן חלק אינטגרלי מחומר הקורס.

 • מדריך למידה, מציג רקע רלווטי לכל שער ומידע שמקשר בין נושאי השערים לבין המאמרים וההרצאות המוקלטות. במדריך, שאלות הנחיה והכוונה ללמידת הנושא, לקריאת המאמרים ולצפייה בהרצאות המוקלטות.

 •  אתר הקורס שבו מתקיימת פעילות לימודית שוטפת, מותאמת למהלך ההתקדמות בחומר הקריאה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130