קורס 20465 - מעבדה בתכנות מערכות | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

20465 - מעבדה בתכנות מערכות

כניסה למשתמשים 19/04/2024 י"א ניסן תשפ"ד

20465 - מעבדה בתכנות מערכות

20465 - מעבדה בתכנות מערכות

20465 מעבדה בתכנות מערכות‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

 ידע קודם דרוש: הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java.2

פיתוח הקורס: פרופ' ראובן אביב, ד"ר יצחק הרץ, מיכל אבימור

המעבדה מהווה את הקורס היישומי הבסיסי במסלול הלימודים לתואר במדעי המחשב, והיא מקנה לסטודנטים את עיקרי הידע היישומי אשר יידרש מהם במהלך הלימודים.

המעבדה מתמקדת בתחומים הבאים:

  • הכרה יסודית של שפת C ושל עקרונות התכנות המובנה: לימוד ויישום של עקרונות תכנות אוניברסליים, כגון: הפשטה, שימוש נכון במבני נתונים, בניית קוד מאבני בניין פשוטות ככל האפשר, שימוש בספריות, כתיבת פונקציות ספריה, תיעוד, חלוקה למודולים, הסתרת מידע, וכתיבת קוד שאינו תלוי-מכונה.

  • היכרות עם המבנה של מערכת ההפעלה Unix: שפת C קשורה באופן מובהק למערכת Unix, המעבדה מנוהלת מעל מערכת הפעלה ממשפחה זו, מערכת Linux, וגרסה שלה תותקן במחשב האישי. בסיום המעבדה מגיעים הלומדים לרמה של משתמש בקיא במערכת. התרגילים מבטיחים היכרות עם קריאות המערכת (‏?System calls‎)‏ .

ספר הקורס

B.W. Kernighan & D.M. Richie, The C Programming Language (‏?Prentice Hall, 1988‎)‏

חומר הלימוד כולל מדריך למידה, הדרכה להתקנת מערכת ההפעלה Linux, ומדריך נוסף להתקנה ולשימוש במערכת זו.

בתרגול מושם דגש מיוחד על עקרון הניידות (‏?Portability‎)‏ התרגילים נבדקים על שתי מערכות הפעלה שונות, במקביל.

בנוסף לתרגילי התכנות ולבחינה, נדרש להגיש פרויקט בסיום הקורס.


הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130