קורס 10165 - מבוא לגישות ושיטות במדעי המדינה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10165 - מבוא לגישות ושיטות במדעי המדינה

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

10165 - מבוא לגישות ושיטות במדעי המדינה

10165 - מבוא לגישות ושיטות במדעי המדינה

10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

 ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לחשיבה חברתיתמבוא למחשבה מדינית.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן, יובל לבל, עליזה קורנשטיין; יעל אונגר (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אלה בלפר, פרופ' גד ברזילי, פרופ' אבנר דה-שליט, פרופ' שמואל ליימן-ווילציג, פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר מנחם קליין

האם מדע המדינה הוא אכן "מדע"? אם כן – כיצד חוקרים את המערכת הפוליטית בצורה מדעית שיטתית, ואם לאו – האם לא נותר לנו אלא להישאר ברמת הפרשנות האישית? או שמא ישנם כלים משובחים יותר להבנת המדינה, על מערכותיה השונות והשפעותיה על חיינו, גם אם אלה אינם תואמים את מודל החקירה המדעי הקלאסי? הקורס תאורטי במהותו ונועד לחדד את מודעות הסטודנטים לכלי המחקר והחשיבה האקדמיים הקיימים במדע המדינה. הקורס כולל סקירה מקיפה, מעמיקה ועדכנית של גישות ושאלות מחקר יסודיות בתחום מדע המדינה, כמו גם עיון מפורט בשיטות המחקר הנהוגות בדיסציפלינה זו.

חומר הלימוד

  • הספר תאוריות וגישות במדע המדינה (‏?האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏ שהוא תרגום של:

Theory and Methods in Political Science. Edited by D. Marsh & G. Stoker, 2nd ed. (‏?Macmillan, 1995‎)‏

הספר עורך היכרות עדכנית ושיטתית עם הגישות המחקריות בתחום מדע המדינה, ועוסק בנושאים: אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה; הגישה ההתנהגותית; גישת הבחירה הרציונלית; הגישה המוסדית; הגישה הפמיניסטית; תאוריות פרשניות; מרקסיזם; תאוריות נורמטיביות; שיטות כמותניות ואיכותניות; שיטות השוואתיות; מבנה וסוכנות; מוסדות ורעיונות

  • הספר מבוא למחקר פוליטי (‏?האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏ שהוא תרגום של:

L. Harrison, Political Research: An Introduction (‏?Routledge, 2001‎)‏

הספר עורך היכרות עם שיטות המחקר הנהוגות בתחום, ועוסק בנושאים: הניתוח הכמותני; שימוש בסקרים; ניתוח נתונים רשמיים; הניתוח האיכותני; הריאיון ככלי מחקר; שימוש במקורות היסטוריים וארכיוניים; מדריך לכתיבת עבודת מחקר של סטודנטים

  • חומר הלימוד כולל גם מדריך למידה מקיף ובו שאלות, מושגים וקטעי מחקר לצורכי ניתוח והדגמה. במדריך כלולים גם תרגומים של מאמרים עדכניים בנושא, וכן מומחשים הנושאים הנדונים בהקשרם הישראלי.


1המידע לקוח מאתר האופ'.

קורס השלמה נדרש לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

לא מומלץ ללמוד קורס זה כקורס ראשון במדע המדינה.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130