קורס 10434 - התנהגות ארגונית מקרו | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

10434 - התנהגות ארגונית מקרו

כניסה למשתמשים 13/04/2024 ה' ניסן תשפ"ד

10434 - התנהגות ארגונית מקרו

10434 - התנהגות ארגונית מקרו

10434 התנהגות ארגונית-מקרו‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

 ידע קודם מומלץ: הקורס התנהגות ארגונית-מיקרו.2

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' ורדה וסרמן, ד"ר שלומית פרידמן.

יועצים: פרופ' דניאל הלר, פרופ' ערן ויגודה-גדות, ד"ר רונית ויסמל-מנור, פרופ' דן כספי, פרופ' ישראל כ"ץ, פרופ' רענן ליפשיץ, פרופ' דליה עציון, פרופ' צור שפירא, פרופ' יצחק סמואל, ד"ר תמי רובל-ליפשיץ, פרופ' רונית קרק, פרופ' אריה שירום, פרופ' בועז שמיר

מטרת הקורס היא להקנות ידע תאורטי ויישומי בתחומי ארגון, ניהול ואפיון מערכות ארגוניות, באמצעות מיקוד בסוגיות מקרו, כגון תרבות ארגונית, מבנים ארגוניים, דפוסי תקשורת ארגונית, כוח ופוליטיקה, תהליכי קבלת החלטות, מנהיגות ושינוי ארגוני. הקורס מבקש לפתח יכולת אנליטית לניתוח תהליכים ארגוניים רחבים ולחשוף את הסטודנטים לגישה אינטרדיסציפלינרית במטרה שייטיבו להבין את הסוגיות המרכזיות המעסיקות מנהלים וחוקרים ארגוניים.

נושאי הלימוד

  • תרבות הארגון

  • כוח ופוליטיקה בארגונים: דינמיקה של משאבי שליטה

  • מנהיגות בארגון

  • תקשורת בארגונים פורמליים: רשתות ותהליכים

  • קבלת החלטות: הצופן המפעיל התנהגות ארגונית

  • מבנים ותהליכים בארגוני עבודה פורמליים

  • למידה ארגונית

  • התחדשות ארגונית: עיצוב מחדש של התנהגות ארגונית יעילה


1להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130