קורס טיפול זוגי ומשפחתי - אתיקה בטיפול זוגי ומשפחתי | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

טיפול זוגי ומשפחתי - אתיקה בטיפול זוגי ומשפחתי

כניסה למשתמשים 24/04/2024 ט"ז ניסן תשפ"ד

טיפול זוגי ומשפחתי - אתיקה בטיפול זוגי ומשפחתי

טיפול זוגי ומשפחתי - אתיקה בטיפול זוגי ומשפחתי

קורס זה הינו חלק מתכנית ההכשרה העיונית לטיפול זוגי ומשפחתי.

בקורס זה נדון באורחות והתנהלות העניינים של קבוצות ובעלי עניין מקצועי ובעיקר בסוגיות הייחודיות לטיפול משפחתי וזוגי. הקורס יעסוק בנשאים הבאים:

  • הגדרות של אתיקה ואתיקה מקצועית והבלבול ביניהן.
  • מקצועיות.
  • קודים אתיים והמבנה שלהם.
  • יחסי הגומלין בין חוקים וכללי אתיקה.
  • תפקידיהן של ועדות לאתיקה מקצועית.

הטיפול המשפחתי מציב בפני המטפלים המשפחתיים אתגרים נוספים כמו התייחסות לסודיות כאשר המטופלים הם כל בני המשפחה, חוסר שוויון בין בני משפחה, הסכמה של ילדים לשימוש בחומרים מקצועיים, מה לעשות כאשר לבני משפחה שונים מטרות טיפוליות שונות וכיו"ב.

בקורס אנו מביאים את החומר בנושא באמצעות הבאת דילמות ייחודיות לתחום הטיפולי בכלל ובתחום הטיפול המשפחתי והזוגי בפרט. אנו מעודדים דיון בדילמות כאלה במטרה ליצור מעורבות של המתמחים בהתמודדות עם סוגיות שונות שמטפלים משפחתיים עשויים לפגוש בהם במהלך הטיפולים.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130