קורס נוער מתבגר ונוער בסיכון | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

נוער מתבגר ונוער בסיכון

כניסה למשתמשים 19/04/2024 י"א ניסן תשפ"ד

נוער מתבגר ונוער בסיכון

נוער מתבגר ונוער בסיכון

 

 

מבוא ומטרות


בשנים האחרונות מתמודדת החברה בישראל עם תופעה הולכת וגוברת של בני נוער הנפלטים ממסגרות החינוך הפורמאליות.

זאת כתוצאה מאובדן ערכים, חינוך בלתי הולם, מצוקה של המתבגרים ורצון לעיתים, למרידה בסמכויות. במסגרת הדתית והחרדית, קיבלה תופעה זו מימדים רחבים והיא מהווה מכנה משותף לכל גווני המגזרים בציבור זה.

מערכות החינוך בחברה זו אינן תמיד מעניקות מענה לאלה הנפלטים ממערכות החינוך וממסגרות משפחתיות וקהילתיות , והתוצאה, לא אחת, היא נערים ונערות הנשארים ללא מסגרת קבועה ויציבה.

לכך יש להוסיף את הלחץ המגיע מהבית, ולעיתים חוסר ההתאמה והקונפליקטים הקיימים בין הערכים עליהם הוא מושתת לעולמו של המתבגר. 

בשנים האחרונות נוסדו והוקמה מספר ארגונים ומוסדות במטרה להעניק טיפול בבני הנוער, כמו גם להענקת תמיכה למשפחותיהם. למרות חשיבותם של ארגונים ומוסדות אלה נראה כי קיים הצורך בהרחבת מעגלי הטיפול וההנחיה למענם של בני הנוער הנושרים ממסגרות חינוכיות. זאת על ידי הכשרתם המקצועית של מורים, מחנכים ,יועצים חינוכיים ומנחי הורים ומשפחות .

מטרת התכנית היא להכשיר אנשי מקצוע בעלי רקע חינוכי בעבודה פורמאלית ואפורמאליות עם בני נוער על מנת להכשירם למתן מענה מקצועי, אפקטיבי ורגיש לבני הנוער הנושר ומשפחותיהם.זאת בעבודה משותפת ומשולבת עם המערכות החינוכיות. נדגיש שמטרת התכנית היא לא רק להכשיר המשתתפים למתן מענה לבעיות קיימות , אלא להכשירם  גם  ובעיקר להפעלת תכניות למניעתן.

תכני הקורס


פרקים בהבנת תהליכי התפתחות בהתמקדות על גיל הנעורים
• התפתחות נורמטיבית של הילד
• פיתוח זהות, מאפייני אישיות
• קשרים בין דוריים בין מבוגרים למתבגרים

קשיים בגיל ההתבגרות
• מאפיינים של קבוצות חברתיות במדינת ישראל
• הגדרת סטייה
• סטיות חברתיות

• ערעור הסמכות והמעמד ההורי
• מאפייני מגדר בסיכון
• הגורמים האישיים-התפתחותיים ומשפחתיים לנשירת בני נוער.

רצף סיכון
• סוגי סיכונים למיניהם
• מאפייני סיכון
• מהי נשירה והתפתחותה: שלבים ותהליכים
•  איתור זיהוי ואבחון סיכונים בגיל ההתבגרות: הטרדות מיניות, הפרעות אכילה  התנהגות אלימה, שימוש בסמים וכדומה.

דרכי מניעה  והנחיה
• פיתוח דרכי מניעה
• עבודה עם משפחות
• עבודה עם מתבגרים והורים
• הכרת השירותים הקיימים

למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף עיריית ירושלים.

 

לפרטים והרשמה

02-6321620 | 02-6321625

rishum@ynrcollege.org | dorit@ynrcollege.org

 

 

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130