קורס אסטרטגיה ליישוב סכסוכים במגזר החרדי | מרכז ינר
מרכז י.נ.ר

אסטרטגיה ליישוב סכסוכים במגזר החרדי

כניסה למשתמשים 27/06/2022 כ"ח סיון תשפ"ב

אסטרטגיה ליישוב סכסוכים במגזר החרדי

קורס אסטרטגיה ליישוב סכסוכים במגזר החרדי | מרכז ינר

נושאי הקורס:

מודלים רציונאליים ולא רציונאליים של קבלת החלטות בחברה דתית:
א. כלכלה וצדקה. חינוך פיננסי בחברה הדתית
ב. זוגיות. חשיבותה של המשפחה בחברה הדתית.
ג. תעסוקה. פרנסה או הישג סטאטוס


מאפיינים דתיים וחרדיים של מו"מ :
אסטרטגיות למו"מ.
השפעת התרבות הקולקטיבית והאינדוידואלית על המו"מ
התנהגות אנושית במו"מ (מגדר, בטחון בצדקת הדרך, הישגיות)
מערכת ערכים וסטריאוטיפים כמשפיעים על המו"מ
הוגנות ואמון במו"מ.


ניהול שינויים בחברה שמרנית 
שבעת השגיאות והפתרונות בדרך לשינויים. (ג'ון קוטר)
בין מנהיג טרנספורמטיבי לבין מנהל לבין יזם. (עמיר לוי)
בין שינויים מהמעלה הראשונה למעלה השניה
ההתנגדות לשינוי גישות שונות ופתרונות.


גישור ואמנות דתיות ליישוב סכסוכים
מודלים ברחבי העולם להתמודדות דת בזירות חילוניות ומודרניות.
חרדים במסגרות ממלכתיות ואקדמיות (פתרונות יצירתיים או פשרה כואבת)
חרדים ומערכת המשפט בישראל במבט היסטורי 

צרכנות חרדית
חרדים בחרם צרכנים כמודל למחאה החברתית בישראל
מה בין תקשורת חרדית לכללית (בהתייחס בין השאר לדוקטורט של ידידי צוריאל ראשי) פרוט יבא
השפעתה של התקשורת בעיצוב סדר היום
 אמצעי התקשורת השונים והשלכותיהם על מרחב החיים.  (כולל התייחסות לרשתות חברתיות)
תקשורת כטקטיקה ניהולית ממעלה ראשונה

שוק התעסוקה: עסקים וערכים הילכו יחדיו?
מודלים רב תרבותיים של הנעת עובדים.
מקומה של העבודה בחברה החרדית ומאפייני דפוסי העבודה.
גיוס, מיון והדרכת עובדים בישראל ובחברה החרדית
ארגון וסביבה: התמודדות עולם הערכים החרדי במערכת תעסוקתית חילונית ומודרנית.
תרומת החברה החרדית למגזר השלישי בישראל

 

 

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130