קורס גישור ארגוני | מרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

גישור פנים ארגוני

כניסה למשתמשים 22/02/2024 י"ג אדר תשפ"ד

גישור פנים ארגוני

גישור פנים ארגוני

מבוא:
סוגי הקונפליקטים הרווחים במקום העבודה והגורמים להיווצרותם
המאפיינים של קונפליקטים במקום עבודה
עלויות הקונפליקטים במקום עבודה
התפתחות הקונפליקט במקום עבודה – החצנה או הדחקה
הדרכים השכיחות להתמודדות עם קונפליקטים במקום העבודה
הגישות השונות ומגוון הכלים לפתרון קונפליקטים
התפיסה המערכתית לניהול קונפליקטים בארגון

הקמת מערכת פנים ארגונית לישוב סכסוכים:
הגדרת החזון והמטרות של המערכת
הקמת צוות עבודה
עקרון השיתוף
השלבים להקמת המערכת
איסוף הצרכים ואבחון הארגון
תכנון ובניית המערכת
הטמעת המערכת ויישומה
הקמת מערכת פנים ארגונית ליישוב סכסוכים בעיריית רעננה – הכרות, לקחים וממצאי הערכה
• אתיקה בגישור במקום העבודה
• המנהל כמגשר
• הגישור בבתי הדין לעבודה

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130