קורס היבטים פסיכולוגיים ביישוב סכסוכים | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

היבטים פסיכולוגיים ביישוב סכסוכים

כניסה למשתמשים 12/08/2022 ט"ו אב תשפ"ב

היבטים פסיכולוגיים ביישוב סכסוכים

היבטים פסיכולוגיים ביישוב סכסוכים

נושאי הקורס

דינמיקה של שיתוף פעולה ותחרות
אמון ואמפתיה,
שורשי אלימות,
יחסים בין קבוצתיים ותוך קבוצתיים,
זהות אישית וחברתית,
תפיסות, סטריאוטיפים ודעות קדומות,
הטיות קוגניטיביות בקבלת החלטות
התערבות גורם שלישי.

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130