קורס טיפול בהתמכרויות | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

טיפול בהתמכרויות

כניסה למשתמשים 30/09/2023 ט"ו תשרי תשפ"ד

טיפול בהתמכרויות

בשיתוף רטורנו - מרכז טיפול ומניעה
טיפול בהתמכרויות

קורס בנושא התמכרויות: זיהוי, מניעה ודרכי טיפול

בשיתוף רטורנו

 

מבוא

תפיסתה של ההתמכרות כ'פיתרון' ולא כ'בעיה' הינה התפיסה הרווחת כיום בעולם הטיפול בהתמכרויות, אך אינה זו המצויה בהתייחסותם של רוב האוכלוסייה, ואף בקרב אנשי טיפול וחינוך רבים בבואם להתמודד עם התמכרות או התנהגויות על 'רצף ההתמכרות' בשטח. פער תפיסתי זה יוצר לא פעם מצב בו מכורים או 'מכורים פוטנציאליים' רבים אינם מקבלים מענה למצוקתם, או שהמענה הניתן אינו מתאים ואף עלול לפגוע ולהעמיק את ההתמכרות. פער זה, יחד עם היעדר כלים מתאימים להתמודדות עם תופעות מתחום ההתמכרות בקרב אנשי מקצוע בשטח ובקרב כלל האוכלוסיה משמרים ואף מעצימים את תופעת ההתמכרות ללא מענה הולם.

קורס זה פותח  כחלק מפעילות ב'רטורנו' בתחום מניעת ההתמכרויות, מתוך הבנה כי מתן מענה נכון ומתאים למכורים פוטנציאליים או מכורים המצויים על 'רצף ההתמכרויות', יכול למנוע את התפתחותה של התמכרות. בקורס יקבלו המשתתפים ידע מקצועי ועדכני המבוסס על מחקרים אקדמיים בשילוב ניסיון של עשרות שנות טיפול בשטח. בעזרת ידע זה וכלים מעשיים שירכשו המשתתפים בקורס, יוכלו לזהות המשתתפים את תופעת ההתמכרות ולתת את המענה המתאים והנכון בהתאם לתחומי הכשרתם.

מטרות הקורס

הקניית ידע מקצועי לגבי התמכרות על הגדרותיה, סוגיה השונים, מאפייניה, גורמים להיווצרותה, מאפייני הטיפול בה, מאפייני בני המשפחה הסובבים את ה'מכור' וסוגיות נוספות הקשורות בעולם ההתמכרויות.

היכרות עם המענים הטיפוליים והמסגרות המוצעות לגמילה, טיפול ומניעת התמכרויות.

הקניית מיומנויות מעשיות בטיפול בהתמכרות: זיהוי, הבנה ומענה תואם.

התנסות חווייתית בתכנית לטיפול בהתמכרויות המבוססת על שיטת 12 הצעדים לטובת הבנה מעמיקה יותר של התופעה.


אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לאנשי ייעוץ וטיפול בתחום האישי, זוגי ומשפחתי.

 

היקף שעות וזמני הלימוד:

הקורס יתקיים ' למשך 12 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות.
סה"כ 48 שעות אקדמיות.

שיטת  ההוראה

כל מפגש מחולק לשני חלקים:
הרצאה בה מועבר ידע מקצועי בצורה פרונטלית
סדנא חווייתית בה נערכת התנסות חווייתית של המשתתפים בשיטת 12 הצעדים.
התכנית כוללת סיור במרכז הטיפול של רטורנו.

 

נושאים מרכזיים

היכרות עם נושא ההתמכרות. התפיסות המצויות כיום סביב התמכרות אל מול התפיסה המקצועית עליה מתבסס הטיפול בהתמכרויות.

 סוגי ההתמכרות, הגדרותיה השונות, כיצד מזהים התמכרות ומהם מאפייני המכור/ה

תכנית 12 הצעדים, השיטה המרכזית עליה מתבסס רובו המוחלט של עולם הטיפול בהתמכרויות כיום

 גורמים מרכזיים להיווצרות התמכרות.

התמכרות בקרב בני נוער

כלים יישומיים בעזרתם ניתן לעזור לאנשים המאופיינים בהתנהגויות התמכרותיות: פרקטיקות של זיהוי, מענה ריגשי, דרכי טיפול וגורמי טיפול.  

תפקידה של סביבת המכור/ה בהתמכרות

התמכרויות התנהגותיות 

תעודה: למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף "רטורנו" על סיום קורס התמכרויות: זיהוי, מניעה ודרכי טיפול.

 

לפרטים והרשמה: 02-6321612  sadnaot@ynrcollege.org

 

 

 

הסבר על הקורס

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130