קורס סטטיסטיקה א של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

30111 - סטטיסטיקה א

כניסה למשתמשים 19/04/2024 י"א ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

30111 - סטטיסטיקה א

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס סטטיסטיקה א של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

 

 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א‏

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל זמיר, פרופ' רות בייט-מרום, נורית חלוזין, סטנלי ברקן, מרגלית פיין, ד"ר מיכל שטרן

יועצים: פרופ' שמואל אביטל, פרופ' יוסף גיליס, פרופ' יוסף יהב, פרופ' אמנון יקימובסקי, פרופ' גד נתן, ד"ר אפרים דרום, פרופ' יוסף רינות

קורס זה נועד להקנות מושגים בסיסיים בשיטות של תיאור נתונים ובתורת ההסתברות. למרות שהקורס חופף בתוכנו לקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (‏?30203‎)‏, המושגים המתמטיים הנדרשים נרכשים כאן בצורה הדרגתית ופשוטה יותר. הקורס מהווה בסיס הכרחי לקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏?30112‎)‏.

חומר הלימוד

יחידות 5-1: היחידות עוסקות בסטטיסטיקה תיאורית. ביחידות אלה נערכת היכרות עם מושגים כמו היסטוגרמה, ממוצע, חציון, שכיח, סטיית תקן, התפלגות נורמלית סטנדרטית ומדדי קשר. כמו כן נלמדים שימושי הסטטיסטיקה ואופי עבודת הסטטיסטיקאי.

יחידות 8-6: היחידות עוסקות בהסתברות. ביחידות אלה נערכת היכרות עם מושגים כמו מרחב מדגם, הסתברות, מאורעות, הסתברות מותנה, משתנים מקריים ומשתנה בינומי, וכן תוחלת ושונות של משתנים מקריים.

כדי להצליח בקורס נדרש ידע מתמטי ברמה תיכונית (‏?בגרות של 3 יחידות לימוד‎)‏. לסטודנטים שאינם בעל ידע זה מומלץ מאוד ללמוד את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏?95001‎)‏ לפני שיירשמו לקורס.

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130