קורס פסיכולוגיה חברתית‏ | מרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

10104 - פסיכולוגיה חברתית

כניסה למשתמשים 24/04/2024 ט"ז ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10104 - פסיכולוגיה חברתית

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
פסיכולוגיה חברתית‏

 פסיכולוגיה חברתית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: ד"ר רוית נוסינסון (‏?‏?ראש צוות הפיתוח ועריכה מדעית‎‎)‏‏; חנה בהק (‏?‏?עריכה מדעית‎‎)‏‏; תמי דומאי (‏?‏?תרגום‎‎)‏‏; ענת אראל-גפני (‏?‏?עריכת תרגום‎‎)‏‏

יועצת: פרופ' סוניה רוקס

הפסיכולוגיה החברתית עוסקת באופן שבני אדם מתייחסים אל זולתם, חושבים ומשפיעים זה על זה. הקורס מפגיש את הסטודנטים עם תחומי המחקר של הפסיכולוגיה החברתית, עם שיטות המחקר שלה, עם ביטויי התופעות שהיא חוקרת בחיי היומיום, ועם יישום לקחיה בתחומים אחרים.

חומר הלימוד

  • הקורס מבוסס על תרגום לעברית של הספר:

D.G. Myers, Social Psychology, 10th ed. (‏?Boston, MA: McGraw-Hill, 2010‎)‏

  • מקראה הכוללת מאמרים מתורגמים לעברית ותרגום לעברית של שלושה פרקים מתוך הספר:

E. Aronson, E., Wilson, T.D., & R.M. Akert, Social Psychology, 7th ed. (‏?New Jersey, NJ: Prentice, 2010‎)‏

נושאי הלימוד

  • חשיבה חברתית: העצמי בעולם החברתי; כיצד אנו חושבים על העולם החברתי; כיצד אנו תופסים את הזולת; התנהגות ועמדות.

  • השפעה חברתית: גנים, תרבות ומגדר; קונפורמיות וציות; שכנוע; השפעת הקבוצה.

  • יחסים חברתיים: דעות קדומות; תוקפנות; משיכה בין-אישית ואינטימיות; הושטת עזרה; קונפליקטים והשכנת שלום.

  • יישומי הפסיכולוגיה החברתית בטיפול הפסיכולוגי, בבית המשפט ובהבטחת עתיד בר-קיימא לאנושות

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130