קורס פסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10264 - פסיכולוגיה קוגניטיבית

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10264 - פסיכולוגיה קוגניטיבית

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס פסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

 פסיכולוגיה קוגניטיבית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך. מומלצים הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' דן זכאי, פרופ' יונתן גושן-גוטשטיין, ד"ר נורית גרונאו, ד"ר ערן חיות, פרופ' לילך שלו-מבורך, דקל שלו; חדוה ארליך, אהובה קרן (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דני אלגום, פרופ' אבישי הניק, פרופ' משה נוה-בנימין, פרופ' יהושע צאל, פרופ' יוסי צלגוב, ד"ר מורי גולדשמיד, ד"ר גתית קוה

מטרת הקורס להציג את שיטות החקירה של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, ולהדגים אותן באמצעות הדיון בסוגיות מרכזיות בתחום התפיסה והזיכרון.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

מבוא

יחידות 3-2

זיכרון

כרך ב

יחידות 5-4

תפיסה

יחידה 6

נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית

חומר הקורס כולל אף תקליטור מולטימדיה שבו מודגמות תופעות מרכזיות בתחום התפיסה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130