facebook youtube google
תואר ראשון (.B.A) של האוניברסיטה הפתוחה

תואר ראשון (.B.A) של האוניברסיטה הפתוחה

 

תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה

 

 

מבוא

מרכז י.נ.ר  מוכר כמוסד מלמד של האוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון.

התכנית מוצעת לבוגרי ותלמידי המרכז על מנת לאפשר להם לרכוש תואר אקדמי מוכר במסגרת המרכז המאפשר לימודים המותאמים למגזר התורני.

המסלולים המוצעים הם תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר ראשון במדעי החברה והרוח ותואר ראשון בחינוך.

הלימודים באוני' הפתוחה מתקיימים אחת לשבוע במרכז י.נ.ר, וכוללים שעות לימוד נוספות של למידה עצמית, ולכן הם מותאמים לאנשים עובדים, לומדים ובעלי משפחות המעוניינים לשלב את לימודי התואר עם שאר עיסוקיהם.

הלימודים באוני' הפתוחה אינם מחייבים פסיכומטרי ובגרות כתנאי קבלה ועל כן הם מיועדים לכל המעוניין.

כמקובל בלימודים אקדמים, ניתן לקבל מלגות.

הלימודים מתקיימים במרכז י.נ.ר בירושלים ובבני ברק

                                 

לפרטים:

ירושלים: גב' שרה שופק: 02-6321614  openu@ynrcollege.org

בני ברק: גב' אפרת צדוק: 02-6321615  efrat@ynrcollege.org

 

היצע קורסים:

 

סמסטר 2017ג

יום

 

נ"ז

10204

יהודים בעידן של תמורות

9:00-12:00

 

ג

נש

6

10204

יהודים בעידן של תמורות

16:00-19:00

ה

גב

6

 

     

 

 

סמסטר 2018 א

 

 

 

10904

שינה והפרעות שינה בילדות (מ)

09:00-11:30

א

נש

6

10557

פסיכולוגיה בין תרבותית (מ)

11:45-14:45

א'

נש

6

10139

סוגיות בחינוך מיוחד

09:00-11:00

ג'

נש

6

10123

קריאה תיאוריה ומעשה

11:15-13:15

ג'

נש

6

10807

שונות בחינוך

13:30-15:30

ג'

נש

6

10716

תקשורת ודעת קהל

15:45-17:45

ג'

נש

6

10134

מבוא לאנתרופולוגיה

18:00-20:00

ג'

גב

6

10139

סוגיות בחינוך מיוחד

   16:00-18:00

ה'

גב

6

10716

תקשורת ודעת קהל

18:15-20:15

ה'

גב

6

10136

מבוא לפסיכולוגיה

09:00-12:00

ה'

 

6

10285

שיטות מחקר

12:15-15:15

 

ה'

 

4