מרכז י.נ.ר

לימודים על אקדמיים

כניסה למשתמשים 05/04/2020 י"א ניסן תש"פ

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130