בעלי תפקידים | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

בעלי תפקידים

כניסה למשתמשים 16/05/2022 ט"ו אייר תשפ"ב
הרב אלעזר וולך
טל נחום
הרב אלעזר וולך
טל נחום

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130