קורס אינטליגנציה רגשית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10759 - אינטיליגנציה רגשית

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10759 - אינטיליגנציה רגשית

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס אינטליגנציה רגשית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10759 אינטליגנציה רגשית‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

 תנאי קבלה: מבוא לפסיכולוגיה, ואחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה אמבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים. ידע קודם מומלץ: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה בשיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' משה זיידנר, ד"ר דורית אולניק-שמש

יועצים: פרופ' עמירם רביב, פרופ' מיכאל רוזנבאום, ד"ר נורית גרונאו, ד"ר שלמה הראלי

אינטליגנציה רגשית היא מבנה מושגי השייך לתחום הפסיכולוגיה הפוזיטיבית (‏?positive psychology‎)‏ המבטא את ההדדיות ביחסי רגש-קוגניציה. זהו מערך יכולות רגשיות הקשורות זו לזו ואשר משמשות לזיהוי, הבנה, יישום, ויסות וניהול רגשות אצל הפרט. יישומיה מהווים חלק מרכזי מן הגורמים המכוונים כלפי שיפור החיים וצמיחה אישית במגוון תחומים.

הקורס נועד להציג את תחום האינטליגנציה הרגשית לעומקו, ולהבחין בין אינטליגנציה רגשית כמושג הנחקר במדעי החברה, לבין המיתוסים האופפים אותה.

מטרות הקורס

  • הכרת הגישה המדעית לאינטליגנציה רגשית, חשיפת הסטודנטים לכלי המחקר, המדידה וההערכה של אינטליגנציה רגשית ופיתוח כלים לקריאה וחשיבה ביקורתית בתחום.

  • הכרת תרומתה של האינטליגנציה הרגשית לתפקודים בין-אישיים וחברתיים בתחומים שונים.

נושאי הלימוד

  • תאוריות של אינטליגנציה רגשית והצגה אינטגרטיבית וביקורתית של מחקרים עדכניים.

  • עקרונות במדידה והערכה של אינטליגנציה רגשית.

  • מחקרים על הקשר בין אינטליגנציה רגשית למשתנים אחרים.

  • יישומי אינטליגנציה רגשית בתחומי חיים שונים: חינוך, ארגונים ותעסוקה, התמודדות עם לחץ ויישומים קליניים-אישיים.

חומר הלימוד

  • מקראה של מאמרים ופרקי ספרים בעברית ובאנגלית

  • מדריך למידה הכולל יחידת מבוא, מבוא לכל נושא, הנחיה בקריאת המאמרים, שאלות ותשובות.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130