קורס ישראל בעשור הראשון של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10486 - ישראל בעשור הראשון

כניסה למשתמשים 22/06/2024 ט"ז סיון תשפ"ד

10486 - ישראל בעשור הראשון

קורס ישראל בעשור הראשון של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10486 ישראל בעשור הראשון‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אלן דאוטי, פרופ' יחיעם ויץ, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' זכי שלום, ד"ר שרה אוסצקי-לזר ד"ר יעל אנוך, ד"ר אילן בן-עמי, ד"ר ארנון גולן, ד"ר דן גלעדי, ד"ר יצחק גרינברג, ד"ר צבי צמרת, ד"ר משה שוורץ; חדוה ארליך (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' רחל אלבוים-דרור, פרופ' אורי ביאלר, פרופ' חיים ברקאי, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' נחום גרוס, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' יעל ישי, פרופ' משה ליסק, פרופ' ברוך מבורך, פרופ' זאב צחור, פרופ' גדעון קרסל, ד"ר יוסי אמיתי, ד"ר ישי גבע, ד"ר אמל ג'מאל, ד"ר הלל פריש, ד"ר יצחק רייטר

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי וגישה לניתוח התקופה הפורמטיבית של מדינת ישראל, בעשור הראשון לקיומה. הקורס מתייחס לתקופה זו מזוויות ראייה שונות של מדעי החברה. יש להדגיש כי אין בכוונת הקורס להציג סקירה היסטורית מקיפה של התקופה הנדונה, אלא לנתח, בכלים סוציולוגיים, כלכליים, פוליטיים ותרבותיים, תופעות מרכזיות של החברה הישראלית בשנות התהוותה הראשונות.

נושאי הלימוד

 • הקמת מדינה ובניין אומה

 • עלייה וקליטה: ניתוח סוציולוגי

 • ההתיישבות החקלאית

 • המערך העירוני ופריסת האוכלוסייה

 • מצנע לצמיחה כלכלית

 • ההסתדרות: בין שיקולים כלכליים לשיקולים לאומיים-תרבותיים

 • התפתחות מערכת החינוך

 • בראי התרבות והאמנות

 • הבחירות לכנסת ומשברים ממשלתיים

 • מחלוקות פוליטיות ואידיאולוגיות: משפטי פראג והוויכוח על הסכם השילומים

 • סוגיות מדיניות-ביטחוניות נבחרות

 • הערבים בעשור הראשון


 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130