קורס לוגותרפיה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

לוגותרפיה

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
בשיתוף מכון עוצמות – מרכז ויקטור פראנקל ללוגותרפיה בישראל ומכון ויקטור פראנקל ללוגותרפיה, אבילין, טקסס, ארה"ב.

לוגותרפיה

בשיתוף מכון עוצמות – מרכז ויקטור פראנקל ללוגותרפיה בישראל ומכון ויקטור פראנקל ללוגותרפיה, אבילין, טקסס, ארה"ב.
לוגותרפיה

לוגותראפיה במשפחה ובחברה

מקרבן החיים לקברניט החיים

היועץ, המנחה והמטפל כמדריך לחיים משמעותיים

רקע

"לוגותראפיה" - תראפיה באמצעות משמעות, היא גישה טיפולית וייעוצית אקזיסטנציאליסטית ייחודית

ואפקטיבית שנוסדה ע"י ויקטור פראנקל  (מחבר, בין היתר, הספר "האדם מחפש משמעות") ונחשבת לזרם הוינאי השלישי בפסיכולוגיה, לצד הפסיכואנליזה של פרויד והפסיכולוגיה האינדיוידואלית של אדלר.

הלוגותרפיה פונה אל האנושי שבאדם ומחזקת את כוחותיו הפנימיים ואת מימד הרוח האנושית, אליה קשורות תכונות כמו ערכים, דמיון, הומור, יצירתיות, אחריות, אמפאתיה, אהבה, היכולת להתעלות עצמית, וכמובן, השאיפה למשמעות, הייחודית לאדם.

הלוגותרפיה מדגישה את העוצמות הקיימות באדם, עוסקת בטיפוח יכולותיו החבויות ומכוונת אותו למצוא משמעות בחייו, תוך בחירה ונטילת אחריות. בדרך זו היא מקנה לבני האדם כוחות פנימיים וחוסן נפשי, המאפשרים להם למצוא טעם לחייהם ומצמצמות את תופעות סינדרום הריק הקיומי  (תוקפנות, אלימות, התמכרות, דיכאון ועוד).

הלימודים מוצעים ללומדים ייעוץ, הנחיה וטיפול במשפחה ומעניקים כלים ומיומנויות המאפשרים לתת מענה ייחודי לצורכי אוכלוסיות היעד ולמערכת החברתית הקשורה אליהם, ולסייע להם בהתמודדות עם אתגרי החיים היום-יומיים וסכנות השחיקה.

אוכלוסיית היעד

העוסקים בתחומי הייעוץ, ההנחיה והטיפול במשפחה ובחברה.

המטרות הלימודיות

להפגיש את המשתתפים עם הגישה האקזיסטנציאליסטית של ויקטור פראנקל - הלוגותראפיה - והשאיפה

האנושית למצוא משמעות, המשתלבת בגישות קיימות.

להעלות את רמת המודעות של המשתתפים לאפשרויות הגלומות בעקרונות הלוגותראפיה ובכלים העומדים לרשותה, לאיתור המשאבים הסגוליים של האדם ולחיזוק הכוחות והיכולות האישיים.

להביא את המשתתפים למציאת משמעות בעבודתם וליכולת לכוון את מטופליהם למציאת משמעות בחייהם, במשפחת ובמעגלים אליהם הם קשורים.

להעשיר את "ארגז הכלים" ההתנהגותי האישי של כל משתתף בכלים לוגותראפיים, שיסייעו לו בעבודתו הטיפולית ובהתמודדות עם בעיות כגון אלימות, התמכרויות, הדיכאון ועוד על ידי פיתוח היכולת לגלות משמעות בכל מצבי בחיים.

מנושאי הלימוד

הלוגותראפיה כגישת חיים מקיפה, משלבת ובונה.

השאיפה למשמעות כצורך מרכזי לאדם.

סוגי המשמעות.

מקומה של הלוגותראפיה בחינוך, טיפול ובמקצועות הסיוע.

החיים בעולם המשתנה והאדם במעגלי השינוי.

משמעות בחיים וריק קיומי.

"ריק קיומי" בעידן המודרני.

סינדרום הריק הקיומי והשלכותיו ביום יום.

המשולש הטראגי כחלק מהווית החיים.

שימוש בשלושת האינטליגנציות האנושיות המרכזיות כבסיס להעצמה אישית.

המימד הנואטי )הרוחני( של האדם השלם.

תכונות הרוח האנושית.

ערכים ומשמעות.

הדרכים למציאת משמעות.

יצירת אלטרנטיבות ובניית חלופות.

לוגותראפיה, שונות ודמוקרטיה - חינוך לדמוקרטיה באמצעות משמעות.

התמודדות עם קושי ומציאות בלתי רצויה.

אהבה כתראפיה רב-תכליתית.

משמעות במעגלי החיים.

הפיכת קושי ומשבר למנוף צמיחה וגדילה.

תחומי יישום - הכלים הלוגותראפיים המרכזיים בהתמודדות עם מצבי חיים.

מקומה של הלוגותראפיה במעשה החינוכי.

ניהול מצבי לחץ ושחיקה באמצעות משמעות.

גישור על פערים בין-תרבותיים באמצעות משמעות

פתרון קונפליקטים.

 

אופן ההוראה

הצגת נושא.

הנחיה ודיון קבוצתי.

תירגול והתנסות.

התייחסות למציאות של כל משתתף.

משימות אישיות וקבוצתיות.

עבודת סיכום בסיום הקורס.

 

מטלות לימודיות

קריאת ביבליוגרפיה.

רגילים ועבודות במהלך הלימודים.

עבודת סיכום בסיום הלימודים.

 

היקף הלימודים

התכנית כוללת 15 מפגשים בני  6 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 90 שעות לימוד.

תעודה

למסיימים בהצלחה תוענק תעדה מטעם מרכז י.נ.ר בשיתוף מכון עוצמות – מרכז ויקטור פראנקל ללוגותרפיה בישראל ומכון ויקטור פראנקל ללוגותרפיה, אבילין, טקסס, ארה"ב.

לפרטים נוספים:

02-6321600

 

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130