תואר ראשון (.B.A) במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה במרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

10121 - בין ציון לציונות

כניסה למשתמשים 22/02/2024 י"ג אדר תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10121 - בין ציון לציונות

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
תואר ראשון (.B.A) במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה במרכז י.נ.ר

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי ארץ-ישראל

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יוסי גולדשטיין (‏?כתיבה‎)‏, ד"ר מירה יונגמן, תמי ינאי; עדה כהן (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דניאל גוטווין, פרופ' אריה גרטנר, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' עזרה מנדלסון, פרופ' יהושע קניאל, פרופ' יוסף שלמון, ד"ר יהודה בן אבנר

מטרות הקורס

סקירת תולדות התפתחותה של תנועת חיבת ציון והתנועה הציונית בין השנים 1914-1881; הסברת התהליכים שהביאו לכינונה של התנועה ולהתארגנותה, תוך כדי שימת דגש על התהליכים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים; דיון בארבע סוגיות שהעסיקו את חברי התנועה מראשית דרכה: מקומה של הדת, צורת ההתארגנות במזרח-אירופה, היחס לחברה הערבית וייחודה של העלייה השנייה.

חומר הלימוד

שער א: התנועה הלאומית היהודית – מבוא

יחידה 1

גורמים ומניעים לצמיחת התנועה הלאומית היהודית

   

שער ב: התנועה הלאומית – שלבי התארגנות, אידיאולוגיה ותחומי השפעה

יחידה 2

חיבת ציון

יחידה 3

הרצל

יחידה 4

תקופת וולפסון: בין "מדיניים" ל"מעשיים"

   

שער ג: דת ולאומיות

יחידה 5

דת ולאומיות בתנועה הציונית

   

שער ד: התנועה בפעילותה המקומית

יחידה 6

התנועה הציונית ברוסיה

   

שער ו: לאומיות וארץ-ישראל

יחידה 8

השלטון העות'מאני והעלייה השנייה

יחידה 9

יהודים וערבים 1914-1882

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130