קורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10686 - התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

10686 - התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות

קורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

 תנאי קבלה: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה אמבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה בשיטות מחקר במדעי החברהמבוא לפסיכולוגיה. מומלץ לעמוד בדרישות האנגלית, ולקבל הדרכה בספרייה לפני תחילת הקורס.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' שמואל אליס, ד"ר ערן חיות (‏?כתיבה‎)‏, קלי ספורטה

מבנה הקורס

לקורס שני חלקים. מטרת החלק הראשון לאפשר לסטודנטים שלמדו את עקרונות המחקר וסגנונותיו ואת שיטות העיבוד הסטטיסטי השונות, להתנסות במחקר שהם עצמם ייבצעו, ובפרט:

  • להפגיש את הסטודנטים עם מאמרים (‏?בעיקר אמפיריים‎)‏ בתחום הפסיכולוגיה;

  • להקנות ידע בנושא הכתיבה המדעית;

  • לאפשר התנסות במחקר, כגון: קריאת מאמרים, תכנון מחקר והרצתו, וכתיבת דוח מלא (‏?מבוא, שיטה, תוצאות ודיון‎)‏.

בחלק זה יקבלו הסטודנטים חוברת הדרכה שתספק ידע בתחום עריכת מחקר אמפירי וכתיבתו: ע' חיות, מדריך למחקר וכתיבה מדעית: מהלכה למעשה (‏?2004‎)‏.

מטרת החלק השני להציג שיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים הנאספים במחקר. כמו כן נלמד השימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS. בחלק זה נלמדות היחידות הבאות:

יחידה 9

ניתוח רגרסיה

יחידה 10

רגרסיה ושימושיה

יחידה 11

ניתוח שונות חד-כיווני

יחידה 12

ניתוח שונות דו-כיווני

חומר הלימוד כולל תוכנת SPSS ומדריך למידה לשימוש בתוכנה.

בנוסף למפגשים הקבוצתיים המקובלים, מתקיימים בקורס ארבעה מפגשים אישיים עם המנחה, לשם הדרכה בעריכת המחקר האמפירי. על הסטודנטים חלה חובת השתתפות במפגש הראשון הקשור בעריכת המחקר האמפירי.


 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130