קורס מושגי יסוד ביחסים בין לאומיים של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10205 - מושגי יסוד ביחסים בין לאומיים

כניסה למשתמשים 23/06/2024 י"ז סיון תשפ"ד

10205 - מושגי יסוד ביחסים בין לאומיים

קורס מושגי יסוד ביחסים בין לאומיים של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס (‏?מהדורה חדשה‎)‏: פרופ' תמר הרמן, יובל לבל; פרופ' ששון סופר, פרופ' שמואל סנדלר, פרופ' אפרים ענבר, פרופ' ג'רלד שטינברגד"ר שמואל צבאג (‏?כתיבה‎)‏; חדוה ארליך (‏?תרגום ועריכה‎)‏, אדי זילצר, אהובה קרן (‏?עריכה‎)‏, נאוה שנקמן (‏?עיצוב‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' אהרון קליימן

יועצים: פרופ' אורי ביאלר, פרופ' אברהם בן-צבי, פרופ' יעקב בר-סימן-טוב, פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' אהרון קליימן, פרופ' סעדיה תובל

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם תחום היחסים הבין-לאומיים כענף במדע המדינה העוסק בחקר תופעות פוליטיות בזירה הבין-לאומית. הקורס מקנה מושגים בסיסיים וכן תפיסות והשערות המקובלות בתחום מדעי צעיר יחסית זה.

הקורס מיועד לאלה שמקצועם מצריך ניתוח של תופעות בין-לאומיות, ולכל אלה שסקרנות אינטלקטואלית גרידא מקרבת אותם לנושא.

נושאי הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספרם המתורגם לעברית של צ'רלס קגלי ויוג'ין ויטקופף, הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות (‏?האוניברסיטה הפתוחה, 2001‎)‏. הספר עוסק במגוון נושאים, ומדגיש במיוחד שינויים שחלו במערכת הבין-לאומית בתקופה האחרונה, ובהם שינויים בכלכלה, באקולוגיה, בטכנולוגיה ובתקשורת. בנוסף לספר, נלמדות בקורס גם יחידות הלימוד הבאות:

  • מדינת הלאום

  • המלחמה

  • אסטרטגיה של נשק בלתי קונוונציונלי

  • הדיפלומטיה

  • עוצמה

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130