קורס מדיניות ציבורית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10723 - מדיניות ציבורית

כניסה למשתמשים 22/02/2024 י"ג אדר תשפ"ד

10723 - מדיניות ציבורית

קורס מדיניות ציבורית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10723 מדיניות ציבורית

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדיניות ציבורית

 ידע קודם מומלץ: הקורס יסודות המינהל הציבורי.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד נחמיאס, ד"ר אורי ארבל-גנץ, ד"ר אסף מידני (‏?כתיבה‎)‏; ד"ר ענת הרבסט (‏?מדריך למידה‎)‏; אילנה גולן (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' רפי בר-אל, פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' יגיל לוי, פרופ' דוד לוי-פאור, פרופ' אריה נאור

הקורס נועד להקנות ידע במושגי היסוד ובגישות התאורטיות והיישומיות לניתוח מדיניות ציבורית ולבחינתה, ולהעמיק ההבנה בנושאי מדיניות מרכזיים בישראל.

חקר המדיניות הציבורית תפס תאוצה החל מן המחצית השנייה של המאה ה-20, וכיום הוא נחשב כדיסציפלינה מדעית עצמאית. במסגרת דיסציפלינה זו מתוארים ונחקרים מודלים של מדיניות, גישות נורמטיביות ופוזיטיביסטיות לעיצוב וליישום מדיניות, טיפוסי מדיניות, תחומי מדיניות, יכולת ודפוסי משילות (‏?איכות הממשל‎)‏ והערכת מדיניות, ואלו אף משתנים לא פעם בכפוף למאפיינים המשטריים, השלטוניים, הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים ואף הגלובליים. חשיבותה של המדיניות הציבורית להבנת התהליכים ההדדיים שבין המדינה, החברה והפרט עולה ככל שמאפייניה של המדינה הדמוקרטית מורכבים והולכים.

מדינת ישראל, כמקרה מבחן (‏?case study‎)‏, עשירה במאפיינים ייחודיים, בגורמים ובנסיבות המשפיעים באופן ישיר ועקיף על הליכי העיצוב, היישום וההערכה של המדיניות הציבורית, קל וחומר על תפוקותיה.

הקורס נוקט בגישה רב-תחומית מולטי-דיסציפלינרית ולפיכך מכיל את עיקרי המחשבה המדינית, וכן יסודות סוציולוגיים ונקודות מבט כלכליות, פוליטיות, משפטיות, ניהוליות ואתיות.

 

 

 

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130