קורס דיני חוזים של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10800 דיני חוזים

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

10800 דיני חוזים

קורס דיני חוזים של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10800 דיני חוזים‏

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' גבריאלה שלו (‏?כתיבה‎)‏, עו"ד איל גור, עו"ד אורית גיירמן, עו"ד אייל גלובוס, עו"ד אבישלום תור; נילי וייס (‏?עריכה‎)‏

מהדורה מחודשת לכרכים א ו-ב: פרופ' גבריאלה שלו בהשתתפות ד"ר ליאת פרידגוט-נצר; אדי זילצר (‏?עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מיגל דויטש, פרופ' סיני דויטש, פרופ' איל זמיר

מטרות הקורס

  • עריכת היכרות עם המתודה המשפטית המקובלת של שילוב הוראות החוק הרלוונטיות עם פסיקת בית המשפט העליון שפירשה ויישמה הוראות אלה, תוך התייחסות לספרות המשפטית בתחום דיני החוזים.

  • הבנת העקרונות המשפטיים בדיני החוזים, ויישומם של עקרונות אלה בחיי המעשה.

  • הכרת דיני החוזים הכלליים בישראל, והבנתם של דינים אלה כמסכת הרמונית של עקרונות וכללים הנגזרים מן העקרונות.

  • מתן כלים הכרחיים ונאותים לפתרון בעיות מעשיות בתחום דיני החוזים.

חומר הלימוד מבוסס על הספר דיני חוזים מאת ג' שלו (‏?האוניברסיטה הפתוחה, 2008-1999‎)‏. כל פרק מוקדש להצגת סוגיה ובהמשכו מופיע חומר רקע ביבליוגרפי של חקיקה, פסיקה ולעתים גם קטעים מתוך ספרות משפטית. בכל פרק משולבים אירועים היפותטיים ושאלות לשם בדיקה עצמית של הסטודנט.

חומר הלימוד

כרך א

 

יחידה 1

מבוא ועקרונות כלליים

יחידה 2

יצירת החוזה

יחידה 3

צורת החוזה, פירושו והשלמתו

כרך ב

 

יחידות 5-4

פגמים בחוזה

יחידה 6

חוזה על תנאי

יחידה 7

חוזה פסול

כרך ג

 

יחידה 8

חוזה לטובת אדם שלישי

יחידה 9

הפרת חוזה וסיכול חוזה

יחידה 10

אכיפת חוזה וביטול חוזה

יחידה 11

פיצויים בשל הפרת חוזה

יחידה 12

חוזים אחידים ותניות פטור

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130