קורס סוגיות בחינוך מיוחד של האוניברסיטה הפתוחה במרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

10139 - סוגיות בחינוך מיוחד

כניסה למשתמשים 20/04/2024 י"ב ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10139 - סוגיות בחינוך מיוחד

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס סוגיות בחינוך מיוחד

10139 סוגיות בחינוך מיוחד‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חינוך

 לא נדרש ידע קודם. מומלץ לא ללמוד קורס זה כקורס ראשון באוניברסיטה הפתוחה.

פיתוח הקורס: ד"ר דורית אולניק-שמש (‏?‏?מרכזת הפיתוח‎‎)‏‏; פרופ' שמעון זקס, פרופ' שמואל שולמן, פרופ' שונית רייטר, ד"ר חנן רונן, ד"ר ורדה שרוני, פרופ' אמציה ויזל, ד"ר איה מסר-אמיר, ד"ר גלעדה אבישר, ד"ר שרה זנדברג, מרים לוין, נורית וייסקופף, חנה קדמון, רחל זקס, כרמלה ארנן, אופירה גיל (‏?‏?כתיבה‎‎)‏‏; חדוה ארליך, שולמית שנער, עדה כהן, איה ברסקי (‏?‏?עריכה‎‎)‏

עדכון: פרופ' טלי היימן, ד"ר דורית אולניק שמש, ד"ר גלעדה אבישר, ד"ר ורדה שרוני, דפנה ארליך

יועצים: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' יונה כהן, פרופ' ראובן כהן-רז, פרופ' מלכה מרגלית, פרופ' אריה סלומון, פרופ' שונית רייטר, פרופ' עמירם רביב, פרופ' אריק רימרמן, ד"ר נויה ספקטור, ד"ר מאיר חובב, ד"ר ליליאנה טולצ'ינסקי, ד"ר שושנה שרני, רינה בירן, ד"ר דיצה צחור, ד"ר שמואל לברטובסקי, ד"ר גל בן-יהודה, פרופ' טלי היימן, ד"ר דורית אולניק שמש

הקורס דן בסוגיות מרכזיות של החינוך המיוחד, תוך התמקדות בליקויים קוגניטיביים, התנהגותיים, רגשיים וחושיים. בקורס מוצגות גישות שונות להבנת הלקויות, דרכי אבחון, טיפול ושיקום ומניעה. הקורס דן גם בנושאים המשותפים לכל אוכלוסיות החינוך המיוחד: עקרונות עבודה מרכזיים, שירותי עזר והתמודדות המשפחה עם גידולו וחינוכו של ילד עם צרכים מיוחדים. דגש מיוחד מושם על העיון והמעש בתחום זה במדינת ישראל.

חומר הלימוד

יחידה 1

מהות החינוך המיוחד

יחידה 2

מוגבלות שכלית התפתחותית

יחידה 3

נכויות פיסיות

יחידה 4

לקויות למידה

יחידה 5

עזובה ועבריינות-נוער

יחידה 6

הפרעות רגשיות אצל ילדים

יחידה 7

עיוורון ולקות ראייה

יחידה 8

ליקויי שמיעה: חינוך תלמידים חירשים וכבדי שמיעה

יחידה 9

הספקטרום האוטיסטי ולקויות בתקשורת

יחידה 10

משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130