קורס בימי שואה ופקודה של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10234 - בימי שואה ופקודה

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10234 - בימי שואה ופקודה

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס בימי שואה ופקודה של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10234 בימי שואה ופקודה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

 ידע קודם מומלץ: הקורס יהודים בעידן של תמורות.

פיתוח הקורס: פרופ' יהודה באואר (‏?אחראי אקדמי‎)‏, פרופ' דן מכמן (‏?ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' יחיעם ויץ, ד"ר גדעון גרייף, פרופ' ג'ודי באומל; נילי וייס, עמיחי ישראלי, אהובה קרן (‏?עריכה‎)‏, גילה ברון (‏?עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' צבי בכרך, פרופ' שארל בלוך, פרופ' ישראל גוטמן, פרופ' יוסף ולק, ד"ר אהרן וייס, ד"ר שמואל קרקובסקי

הקורס מציג את שואת יהודי אירופה על סיבותיה ההיסטוריות, תוך עמידה על תהליכים והיבטים מרכזיים של התקופה: המדיניות האנטי יהודית של הרייך השלישי, אופן החיים היהודיים ובעיותיהם המיוחדות תחת השלטון הנאצי, העמידה היהודית, תוצאות והשלכות של השואה.

הקורס מציג את השואה מנקודת המבט של ההיסטוריה היהודית, ובנקודות מכריעות מדרבן את הסטודנטים לחשיבה ערכית על יסוד הדברים שנלמדו. הקורס מביא מגוון רחב של תיעוד וספרות המצויים בעברית, או שתורגמו במיוחד לצורך קורס זה. עבור חלקים מן הקורס נערך מחקר מיוחד ובלעדי. במפגשי הלימוד מוקרנים גם סרטים שונים, וביניהם סרטונים שהוכנו במיוחד עבור הקורס.

נושאי הלימוד

 • "השואה": דיון פותח

 • בין שנאת ישראל לאנטישמיות

 • עליית הנאציזם

 • המדיניות האנטי-יהודית של הנאצים, 1939-1933

 • יהדות גרמניה תחת השלטון הנציונל-סוציאליסטי, 1939-1933

 • רצח היהודים: הוגיו, מבצעיו, שלביו

 • רדיפות היהודים במבט משווה – רבגוניות ואחידות

 • חיי היהודים תחת שלטון הנאצים – שלוש דוגמאות

 • ההנהגה היהודית

 • העמידה היהודית

 • בתום השואה

חומר הלימוד כולל גם מקראת מאמרים.1להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130