קורס ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר
מרכז י.נ.ר

10406 - ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל

כניסה למשתמשים 24/04/2024 ט"ז ניסן תשפ"ד
תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

10406 - ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל

תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה
קורס ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל של האוניברסיטה הפתוחה במרכז ינר

10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר דניס שרביט, ד"ר אילן בן-עמי, עליזה קורנשטיין

אחראי אקדמי: ד"ר דניס שרביט

יועצים: פרופ' אסאד גאנם, פרופ' אמל ג'מל, פרופ' תמר הרמן, פרופ' מוסטפא כבהא, פרופ' דני פילק

הקורס נועד להציג לסטודנטים את המערכת הפוליטית הישראלית מקום המדינה ועד היום. בחלק הראשון מתאר הקורס את המוסדות המרכזיים: הרשות המחוקקת (‏?הכנסת‎)‏, הרשות המבצעת (‏?הממשלה‎)‏, והרשות השופטת (‏?בג"ץ‎)‏ והמפלגות, וסוקר את סמכויותיהם, כינונם, התשתית החוקית לפעילותם, התפתחותם הפורמלית ותפקודם בפועל במציאות הולכת ומשתנה ונוכח עליית כוחן והשפעתן של התקשורת והחברה האזרחית.

בחלקו השני מתמקד הקורס בסוגיות העיקריות המונחות על סדר היום של הפוליטיקה הישראלית, בהן: מעמד הדת במדינה, היחס בין הרוב היהודי למיעוט הערבי, מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל, המחלוקת על עתיד השטחים הנמצאים תחת ריבונות ישראלית מאז 1967, הכלכלה הפוליטית והשפעת המערכת הפוליטית על השוויון ואי השוויון בישראל.

לצד רכישת ידע ראשוני על המוסדות והסוגיות שעמם מתמודדת המערכת הפוליטית בישראל, הקורס יחשוף את הסטודנטים גם לתאוריות ולגישות ביקורתיות באמצעות מאמרים שזורים אור על המורכבות, הסתירות והקשיים של מערכת זו.

חומר הלימוד

 • יצחק גלנור ודנה בלנאדר, המערכת הפוליטית בישראל, (‏?עם עובד, 2013‎)‏

 • בנימין נויברגר, הדמוקרטיה הישראלית שורשים, התפתחות, משברים, כתמים (‏?האוניברסיטה הפתוחה, 2015‎)‏

 • בנימין נויברגר, מממשל צבאי למסמכי החזון: המיעוט הערבי בפוליטיקה הישראלית (‏?האוניברסיטה הפתוחה, 2015‎)‏

 • דניס שרביט (‏?עורך‎)‏, מקראת מאמרים

 • אילן בן-עמי, מדריך למידה

נושאי הלימוד

 • הדמוקרטיה בישראל

 • שורשי המערכת הפוליטית הישראלית וסוגיית החוקה

 • הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת

 • מפלגות, בחירות וקואליציות

 • החברה האזרחית והתקשורת הפוליטית

 • דת ומדינה בישראל

 • אזרחיה הערבים של ישראל והאופי האתנו-לאומי והדמוקרטי של המדינה

 • מדיניות חוץ וביטחון, צה"ל והשליטה הישראלית בשטחים

 • הכלכלה הפוליטית של ישראל1להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏?ים‎)‏ אחר(‏?ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הסבר על הקורס

שיעור לדוגמה

רכזי הקורס

מרצים

מרצות

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130